Novi parking za bicikle u centru Banjaluke

16:32, 28.07.2020.
Izvor: ATV
Novi parking za bicikle sa nadstrešnicom biće ovih dana instaliran na lokaciji kod Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske, u okviru planova za unapređenje biciklističke infrastrukture.

Novo mjesto za ostavljanje bicikala sa 15 pozicija, locirano je na tzv. Kraševom parkingu kod Muzeja savremene umjetnosti RS.

U Odjeljenju za saobraćaj i puteve ističu da je ovo samo mali dio napora koji se posljednjih godina ulažu u unapređenje biciiklističke infrastrukture, prije svega sa ciljem da se smanji upotreba automobila i što više ljudi stimuliše da koriste bicikle.

"Unazad nekoliko godina, postojeća biciklistička infrastruktura konstantno se nadograđuje izgradnjom biciklističkih staza, tamo gdje je to moguće, ili novih mjesta za parkiranje bicikala", navode u resornom odjeljenju.

Oni ističu da je jedan od načina za promociju biciklističkog saobraćaja i samo obilježavanje staza za kretanje bicikala, te ukazuju da je nedavno ovakav projekat izveden u podnožju Starčevice, gdje su, prilikom rekonstrukcije saobraćajnice, obilježene biciklističke staze.

"Pored toga, vrijedi naglasiti da je biciklistička infrastruktura znatno unaprijeđena u posljednje četiri godine, pa su tako danas, na primjer, spojene biciklističke staze uz gotovo cijelu istočnu transverzalu, od Obilićeva pa do novog kružnog toka kod "Lesnine"", naglašavaju u Odjeljenju.

Oni posjećaju da je, u okviru ovih napora, prije dvije godine aktiviran i sistem za iznajmljivanje bicikala "BL bajk" na pet lokacija na području Banje Luke.