Novi asfalt u Potkozarju

14:50, 16.07.2020.
Izvor: ATV
Dionica puta Potkozarje – Verići, u dužini od 350 metara, presvučena je novim slojem asfalta, u okviru investicionog održavanja lokalnih saobraćajnica i nekategoisanih puteva.

Kako ističu u Odjeljenju za saobraćaj i puteve, radi se o putu koji je bio oštećen na više mjesta.

U okviru ovog programa već je urađeno i 600 metara novog asfaltnog sloja na putnom pravcu Desna Novoselija – Karanovac, a sanirani su i putevi Bočac – Agino selo, Krmine- Tisovac, Bistrica – Gornja Bistrica i Kuljani – Ramići.