Odlučeno na sjednici Skupštine grada

Nevena Todorović na čelu Doma zdravlja Banjaluka

16:39, 19.09.2019.
Nevena Todorović, specijalista porodične medicine i dosadašnji vršilac dužnosti direktora Doma zdravlja Banja Luka, imenovana je danas za direktora ove ustanove, odlučeno je na današnjoj sjednici Skupštine grada.

Dr Todorović je do sada bila pomoćnik direktora Doma zdravlja za medicinske poslove, a na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci angažovana je na katedri za porodičnu medicinu.

Pored ovog izbora, Skupština grada je, u nastavku 35. sjednice, između ostalog, usvojila više informacija, uključujući i one o dodjeli podsticaja za poljoprivrednike i sistemu javnog prevoza. U obrazloženju ove informacije, zamjenik gradonačelnika Srđan Amidžić, istakao je da je javni prevoz veoma bitan za funkcionisanje sistema sve građane Banje Luke.

Gradska uprava nastoji da kvalitet usluga javnog prevoza digne na što viši nivo, ali i da zadržimo pozitivne stvari koje smo učinili u prethodnom periodu – rekao je Amidžić.

Govoreći o podsticajima poljoprivredi, Amidžić je naglasio da je jedna od novina i to što se uspostavlja registar poljoprivrednih proizovđača kako bismo znali kojim kulturama se bave i koje su njihove potrebe.

Predsjednik Skupštine grada Zoran Talić, izjavio je da je neophodno ažuriranje katastra podzemnih instalacija od strane Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, precizirajući da se u kontinuitetu mora voditi evidencija izmjena na terenu kada su podzemne instalacije u pitanju.

Zbog neažuriranja baze podataka dolazi do narušavanja podzemnih instalacija prilikom realizacije kakvog infrastrukturnog projekta. Ažurirana baza podataka neophodna je zbog investicija, kako javnih tako i privatnih.

Neophodna je i zbog rokova i sprečavanja izazivanja havarija, jer kada nemate ažuriranu bazu podataka dolazimo u situaciju da se prilikom izgradnje nekog puta ili bilo koje druge infrastrukture presijecaju kablovi, prekidaju vodovodne cijevi i slično – zaključio je Talić.