Na teret izvođača

Naložena sanacija novog puta u Česmi

14:58, 19.10.2018.
Thumbnail
Gradska uprava naložila je preduzeću "Kozaraputevi", izvođaču radova na izgradnji nove saobraćajnice u Ulici Petra Velikog u Česmi, da hitno sanira uočene nedostatke na ovoj dionici.

Prema nalogu nadzornog tima Odjeljenja za saobraćaj i puteva, izvođaču je naloženo da na dijelu saobraćajnice u dužini od 20 metara (kod pravoslavne crkve) skine završni sloj asfalta i uradi ponovo habajući sloj. Ovim radovima, trebalo bi da budu otklonjeni uočeni nedostaci na odvodnji vode.

U Odjeljenju za saobraćaj i puteve ističu da će ovi radovi biti izvedeni na teret "Kozaraputeva", budući da garantni rok, prema ugovoru, iznosi dvije godine.

"Kada god uočimo da je prilikom izvođenja radova došlo do odstupanja od projekta ili je došlo do bilo kakve greške biće pokrenuti mehanizmi kako bi se te greške otklonile", zaključili su u nadležnom Odjeljenju.