Igor Radojičić najavio

Banjaluka pokreće program preventivne zdravstvene zaštite

13:39, 07.08.2019.
Izvor: ATV
Projekat besplatne sveobuhvatne preventivne zdravstvene zašitite stanovništva Banje Luke, trebalo bi da zaživi na jesen, što bi bio i pilot projekat za cijelu Republiku Srpsku, najavio je gradonačelnik Igor Radojičić poslije sastanka sa rukovodstvom Doma zdravlja Banja Luka i Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske.

Prema njegovim riječima, Banja Luka se odlučila da pokrene ovaj projekat zbog rasta broja oboljelih od malignih bolesti, koji je pristan ne samo u našem gradu, nego i cijeloj Republici i regionu.

"Neophodno je da preventivno djelujemo, pravovremenim zdravstvenim pregledima i to nas je nagnalo da pokrenemo ovaj projekat", naglasio je Radojičić.

Ovaj projekt se priprema unazad dva mjeseca, a Dom zdravlja će odrediti starosne i polne kategorije građana koji će biti pozivani na preglede, uključujući i određivanje vrste pregleda i tipa oboljenja na koje će biti testirano stanovništvo.

"Najvećim dijelom, preglede će finansirati Grad Banja Luka, a nadamo se da će se već na jesen krenuti sa pilot projektom, sa namjerom da se ovaj projekt kasnije proširi na cijelu Republiku", naveo je Radojičić.

V.d. direktora Doma zdravlja Nevena Todorović kazala je da je, na inicijativu Grada, pokrenuta inicijativu za projekat ranog otkrivanja malignih bolesti.

"Nosilac ovih aktivnosti biće Dom zdravlja, a u narednom periodu biće saopšteni svi detalji ovog novog programa, koji je trenutno u fazi pripreme", zaključila je ona.

Istovremeno, Radojičić je ukazao da gradska administracija nastavlja sa poboljšanjem uslova za rad mreže ambulanata porodične medicine, ističući da postoji potreba za rekonstrukcijom i novom gradnjom u pojedinim naseljima.

"Prva nova ambulanta porodične medicine biće otvorena dogodine na Petrićevcu, s tim da je taj objekt već dobrim dijelom izgrađen. Pored toga, nova ambulanta biće izgrađena i u Dragočaju, pošto je postojeći objekat u veoma lošem stanju", rekao je Radojičić.

Prema njegovim riječima, planirana je i sanacija prostorija Hitne pomoći, uključujući i nabavku još dva sanitetska vozila za potrebe transporta pacijenata van granica Republike Srpske i BiH, kao i obnova ambulante porodične medicine u Novoj varoši.