Igor Radojičić

"Banjaluka ljudskog lica": Cilj obuhvatiti sve ranjive kategorije

19:30, 09.10.2019.
Izvor: ATV
Obuhvatiti sve ranjive kategorije, pružiti im društvenu brigu i uključiti ih u društvene tokove, cilj je akcije "Banjaluka ljudskog lica", kaže prvi čovjek najvećeg grada u Republici Srpskoj.

Igor Radojičić kaže, prioritet su briga za djecu i mlade kroz različite programe, briga o osobama treće životne dobi, te osobe s invalidnošću i posebnim potrebama.

"Djece i mladih koji su na svoj način ranjivi, starih osoba koje traže posebnu pažnju i treba da imaju društvenu brigu i budu uključeni u društvu, da se ne osjećaju samim i isključenim, osoba s posebnim potrebama i s invalidnošću. Znači sve su to građani koji traže angažman, uključenost, pristup društvene zajednice", rekao je igor radojičić, gradonačelnik Banjaluke.

Velika je stvar što su partneri u ovom projektu nevladine organizacije, tvrdi Radojičić. Upravo one su te koje će organizovati različite projekte, od sprečavanja vršnjačkog nasilja do socijalnog preduzetništva. Akcenat se stavlja na promociju zdravih životnih stilova.

"Pokušavamo da razvijamo kulturu dijaloga među mladim ljudima da kritički, činjenično potkrijepe svoje mišljenje, da argumentuju i da na neki način krenu u jedan vid zdrave komunikacije koja će, takođe, spriječiti neke negativne pojave kao što su nasilje, odnosno nasilna komunikacija što može dovesti do konflikata". istakao je Ilija Trninić, izvršni direktor Instituta "Perpetuum mobile" Banjaluka.

"Išli smo s namjerom da pokažemo vidljivost naših korisnika u zajednici, njihov potencijal i drugi cilj projekta je da socijalno preduzetništvo vidimo gdje mu je perspektiva, gdje su prepreke, šta mi kao nevladine organizacije možemo da uradimo u lokalnoj zajednici i koje ćemo poteze dalje povlačiti da bi zaživjelo socijalno preduzetništvo", naglasila je Gordana Ilić, voditelj Dnevnog centra za mlade u Udruženju za mentalno nedovoljno razvijena lica.

U akciji "Banjaluka ljudskog lica" gradu je partner i organizacija "Zdravo da ste". Jedan od njihovih projekata je i "Mjesne zajednice - prijatelji djece". Ovim će njihove usluge biti dostupnije djeci i mladima u mjesnim zajednicama Centar, Obilićevo, Borik, Rosulje i Bulevar.