Projekat za bolji kvalitet života

"Banja Luka ljudskog lica" za sve stanovnike Banje Luke

19:37, 07.10.2019.
Izvor: ATV
"Banja Luka ljudskog lica" je novi projekat kojim gradske vlasti žele da poboljšaju kvalitet života stanovnika od sedam do 77 godina. Programi obuhvataju niz aktivnosti usmjerenih prema građanima - djeci, mladima, licima sa posebnim potrebama, te starijim osobama, njihovim potrebama i interesima u svim sferama života.

Angažovano je nekoliko desetina NVO, nekoliko hiljada pojedinaca, a vrijednost svega pripremljenog je na desetine miliona maraka. Sve je počelo akcijom besplatnih zdravstvenih pregleda "Za svoje dobro".

"Za stare osobe cijeli niz projekata, odnosi se uglavnom na organizaciju vremena, socijalizaciju i uključenost u društvo. Tu je niz projekata koji će biti organizovan po školama, osnovnim i srednjim. Dobijena je saglasnost Ministarstva prosvjete, od edukacija koje se tiču nenasilnog ponašanja do spolnog i reproduktivnog zdravlja", rekao je Igor Radojičić, gradonačelnik Banjaluke.

U sve su uključene brojne gradske institucije, ustanove, nevladine organizacije koje su pripremile sveobuhvatan koncept, a u čijem je centru - običan čovjek. Obavljene su konsultacije i sa političkim partijama.

Dvije godine su trajale pripreme, programi su inovativni i besplatni, a sve u svrhu mobilizacije zajednice. Više NVO je ovdje angažovano oko reaktiviranja Doma mladih. Cilj je da taj prostor bude živ, da se u njemu organizuju dešavanja.

"Svrha jeste, na lokalnom nivou, odnosno pružanje prilike mladim ljudima, djeci, odraslim ljudima, starima da imaju jedan novi kvalitet življenja, da razviju djeca empatiju, da razviju saosjećanje, da razvijemo zdravog mladog čovjeka koji će poslije preuzeti aktivnosti u svojoj lokalnoj zajednici, da damo dostojanstvo osobama treće životne dobi, da ih ne zaboravimo", naglasila je Sonja Stančić, koordinator projekta "Banjaluka ljudskog lica".

"Nisam nekako navikao da vidim ovoliko ljudi iz NVO sektora, pogotovo tu saradnju sa gradskom upravom koja je direktno podržala te projekte. Čini mi se da ulazimo u fazu, otvara tu klimu saradnje nevladinog i vladinog sektora, što do sad nije bio slučaj", kazao je Ilija Trninić, "Perpetuum mobile".

U narednih sedam dana, gradom će tradicionalno u "Nedjelji djeteta" upravljati mali gradonačelnik. Ključeve grada, gradonačelnik je uručio Dunji Čajić, učenici trećeg razreda Osnovne škole "Miroslav Antić".

"[Šta ćete raditi, znači pet dana ste vi gradonačelnik?] Pa vidjećemo, šta još nije u redu", kaže Dunja Čajić. OŠ "Miroslav Antić", Bistrica.

"Uloženo je nekoliko stotina hiljada maraka u obnovu škola. Ove godine je u raznim fazama  gradnje 450 novih mjesta u vrtićima. To će za grad Banjaluku biti naročito važno, i za ove mališane i njihove roditelje", rekao je Igor Radojičić.

Grad svake godine nastoji da poboljša stanje u školama, čime doprinosi unapređenju prava na obrazovanje.