Uskoro oznaka "bez GMO" i za proizvođače u RS

11:52, 04.10.2017.
Thumbnail

Prozvođači u Republici Srpskoj uskoro će imati mogućnost da označe proizvode koje u sebi ne sadrže nikakav oblik genetski modifikovanih organizama /GMO/ sa oznakom "bez GMO", te na taj način sertifikuju njihov kvalitet i ostvare određene benefite.

Iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske ističu da firma za oko godina dana može da dođe do oznake "bez GMO" na osnovu smjernica za označavanje i kontrolu proizvoda.

U Ministarstvu navode da ove smjernice ne predstavljaju obavezu, ali da obezbjeđuju da se sertifikuje proizvodnja da u njoj nije korišćen GMO.

"Ovakvi proizvodi dobijaju ovu oznaku i posebnu reklamu od firmi koje uvedu ovaj standard, jer mnogi kupci žele da kupe proizvode koji su obilježeni ovom oznakom", rečeno je  u resornom ministarstvu.

Iz Ministarstva napominju da je usvajanje smjernica za obilježavanje proizvoda oznakom "bez GMO" polazna tačka za proizvodnju hrane sa genetski nemodifikovanim organizmima i za uvođenje vjerodostojnih informacija za potrošače na krajnjem proizvodu na osnovu transparentnih, uporedivih i pouzdanih kriterijuma.

U skladu sa smjernicama rukovodioci i privredni subjekti treba da dostave dokumentaciju u vezi sa pripremom, tretiranjem, preradom i miješanjem hrane ili hrane za životinje kojom se potvrđuje da su ispoštovani propisani zahtjevi u pogledu korišćenja ove tvrdnje.

"Odgovarajuća dokumentacija uključuje obavezujuće izjave snabdjevača sirovinama o ispunjavanju preduslova za obilježavanje, izvještaje o analizama ili dokumentaciju koja s dovoljnom sigurnošću pokazuje da su ispunjeni preduslovi za obilježavanje, kao i sertifikat za svaku kritičnu komponentu", naveli su iz resornog ministarstva.

Sve navedene aktivnosti rukovodilaca i privrednih subjekata kontroliše akreditovano sertifikaciono tijelo, a usklađenost sa smjernicama kontroliše se u svim fazama proizvodnje, prerade i distribucije proizvoda.

Agencija za bezbjednost hrane BiH u maju je donijela smjernice koje propisuju označavanje i kontrolu hrane sa oznakama "bez GMO".

Ankete su pokazale da je 90 odsto od više od 1.000 anketiranih potrošača u BiH izrazilo želju da svako pojedinačno pakovanje mlijeka, jaja ili mesa sadrži informaciju o tome da li su životinje u ishrani koristile hranu sa ili bez GMO, te vjeruju da imaju pravo na takvu informaciju.

Iz Ministarstva navode da je mljekara "Celje", od uvođenja oznake "bez GMO" na svoje proizvode, uvećala proizvodnju za 54 odsto.

(Srna)