Trivić za ATV: Povećanje PDV-a krajnja varijanta

23:06, 05.04.2018.
Thumbnail

"Povećanje PDV-a je krajnja varijanta, o kojoj se treba razmišljati u budućnosti kada je povećanje plata u pitanju", rekao je Saša Trivić, iz  Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske gostujući u Večernjim vijestima ATV-a,  komentarišući zaključke sa prve sjednice Implementacionog odbora za sprovođenje memoranduma Vlade i poslodavne zajednice.

"Ono što smo mi sa Vladom u prethodnom periodu dogovarali, a treba da bude osnova za smanjenje poreza i doprinosa, a istovremeno povećanje plata, su izvori koji su egzaktni. To znači, kao što vidimo sada u prva tri mjeseca da imamo 65 miliona ukupno više uplaćenih poreza, od toga je sigurno jedna trećina koja dolazi iz plata, odnosno poreza i doprinosa. Naša ideja je da sa Vladom, iz evidentnog prihoda, iz poreza i doprinosa, koji se uplaćuju po pitanju novootvorenih radnih mjesta, i povećanja plata u privredi, da se iznađu sredstva i da se taj iznos pretoči u smanjenje poreske stope sa ciljem da se sa sadašnjih 62 odsto u naredne tri godine dođe do 52 odsto", naglasio je Trivić.

Trivić je istakao da su pregovori sa Vladom teški, ali da nastoje da ukažu na probleme odlaska radne snage iz Republike Srpske. Smatra da zajedničkim snagama mogu smanjiti oporezivanja, a da taj kompletan iznos pređe na povećane plata.

Osvrćući se na odlazak radne snage iz Republike Srpske i stanje na tržištu rada Trivić je istakao:

"Uzburkano je tržište radne snage, dio ljudi odlazi, dolaze vam sve mlađi, sve slabije obrazovani radnici, tako da i to pravi probleme poslodavcima. Jedina varijanta, da se pozitivna klima stvori u Republici Srpskoj, je da više cijenimo rad, da više radimo i da poslodavci zajedno sa državom daju veće plate. To je jedini način na koji se pomalo može usporiti odlazak radno sposobnog stanovništva iz Srpske. Razlika u platama kod nas i tamo gdje radnici odlaze je tako velika da poslodavci sami ne mogu ostvariti toliki iznos povećanja plata", istakao je Trivić.

Kada je usklađivanje obrazovnog sistema sa potrebama tržišta u pitanju, Trivić je istakao da su veliki pomaci urađeni po tom pitanju u prethodnom periodu.

"Danas ima puno više djece koja su shvatila da je i zanat dobro zanimanje, jer je evidentno da danas zanatlije dobro zarađuju. Svima preporučujem da nađu sebi neki dobar zanat u kojem bi i oni mogli da postanu poslodavci", rekao je Trivić, gostujući u Večernjim vijestima ATV-a.