Tim za odbranu Dana Republike pred Ustavnim sudom BiH usaglasio odgovor

19:29, 20.03.2018.
Thumbnail

Tim za odbranu Dana Republike završio je dokument s kojim će pred Ustavni sud Bosne i Hercegovine. Usaglašen je tekst koji će biti potvrđen na narednoj sjednici, za sedam dana.

Novinari ga nisu dobili, uz obrazloženje da prvo mora da ga odobri skupštinski Odbor za ustavna pitanja. Argumenti su već poznati – nijedan član Zakona ne negira prava druga dva konstitutivna naroda, niti predstavlja udar na njihove vjerske i nacionalne slobode.

"Ono što je osnovno, posljednja rečenica maltene jeste da je zahtjev neustavan i da ga treba Ustavni sud da ga odbaci", rekao je predsjednik Tima za odbranu Dana RS Rajko Kuzmanović.

Tim se poziva i na činjenicu da su Ženevski i Njujorški principi prihvatili Republiku Srpsku kao dio Bosne i Hercegovine, i da je Srpska unijela svoje norme koje tada nisu bile sporne. Vjeruju da će svi ti argumenti biti dovoljni, barem s pravne strane, i da će Ustavni sud BiH odbaciti zahtjev za ocjenu ustavnosti Zakona o danu Republike. Delegati potpisnici iz Vijeća naroda sigurni su da će Sud odlučiti u njihovu korist. Poručuju da bi Zakon morao da bude drugačije napisan.

"Da Narodna skupština, u redovnoj proceduri, gdje odlučuju u određivanju imena dana ovog entiteta, gdje učestvuju svi narodi i građani, da se povede jedna opšta javna rasprava, i da zajednički svi politički subjekti dođu do tog datuma", rekao je potpredsjedavajući Vijeća naroda RS iz reda bošnjačkog naroda Kemo Čamdžija.

Ustavni sud BiH produžio je rok za dostavljanje odgovora na zahtjev za ocjenu ustavnosti do kraja mjeseca. Sjednica na kojoj će odlučivati još nije zakazana.