Tegeltija: MMF potvrdio povećanje ukupnih prihoda u budžet Srpske

12:14, 04.12.2017.
Thumbnail

Ministar finanasija Republike Srpske Zoran Tegeltija izjavio je da je najveći kapitalni projekat iz budžeta Srpske za 2018. godinu izgradnja bolnice u Istočnom Sarajevu, vrijednosti 50 miliona KM.

“Priča o razvojnom, potrošačkom ili drugom budžetu više je stvar teoretskih rasprava. Svaki budžet po sebi je, prije svega, potrošački jer se moraju obezbijediti sredstva za funkcionisanje institucija“, rekao je Tegeltija za “Večernji list“ izdanje za BiH.

On je naglasio da su za to, prije svega, potrebni materijalni troškovi i plate za 35.000 zaposlenih u javnom sektoru Republike Srpske, od čega je 8.000 policajaca, te 22.000 prosvjetnih radnika.

“Kada govorite o 3,33 milijarde KM, treba znati da trećina našeg budžeta ide za isplatu penzija. Prema tome, sva sredstva za funkcionisanje institucija su u suštini potrošačka. Ono što je nama važno, što smo postavili kao okvir sebi već treću godinu zaredom, jeste da se smanji izdvajanje za materijalne troškove, odnosno za tekuće rashode, a da što veći iznos osigura za kapitalana ulaganja“, rekao je on.

Tegeltija je naglasio da će prema projekcijama, koje su vrlo oprezne, što su potvrdili i stručnjaci Međunarodnog monetarnog fonda /MMF/, ukupnih prihodi budžeta Republike Srpske u 2018. godini biti 3,5 odsto ili više od 90 miliona KM veći u odnosu na budžet Srpske u 2017. godini.

“Ako detaljnije pogledamo strukturu ukupnih prihoda, poreski prihodi biće veći za više od 120 miliona KM, što je posljedica naše pojačane borbe sa sivom ekonomijom, te makroekonomskog oporavka, koji se posebno odrazio na povećanje broja zaposlenih radnika, ali su planirani neporezni prihodi manji za nekih 30 miliona KM“, naveo je Tegeltija.

Govoreći o rashodovnoj strani budžeta, Tegeltija je istakao da je ključno opredjeljenje da se zaustavi rast tekućih rashoda na svim nivoima vlasti, zadrži stroga kontrola zapošljavanja u javnom sektoru, te nastavi s moratorijem na rast plata u javnom sektoru, a rast prihoda iskoristiti isključivo za kapitalne investicije i smanjenje javnog duga.

“Upravo zbog toga, naše planirano povlačenje kredita u 2018. godini je 563 miliona KM, a otplate kredita su 755 miliona KM, odnosno, mnogo veći nam je servis duga nego nova povlačenja“, rekao je Tegeltija.

Ministar finansija je napomenuo da budžet Srpske ne zavisi od aranžmana sa MMF-om i usvajanja Zakona o akcizama.
“Naš budžet ima vrlo oprezno planiranu prihodovnu i rashodovnu stranu, te dio finansiranja. Nama je izostanak aranžmana sa MMF-om ugrozio mnoge druge projekte u BiH“, kaže Telegija.

Prema njegovim riječima, od izuzetno povoljnih finansijskih sredstava MMF-a s dugim rokom vraćanja, ugrozio je sve aranžmane sa Svjetskom bankom, te brojne investicije, prije svega, u infrastrukturu, odnosno sva sredstva koja su trebala dati pozitivne učinke privrednom rastu.

“Što se tiče Republike Srpske, ona je zbog akciza manje ugrožena jer su Auto-putevi Srpske u stanju da servisiraju svoje obaveze i nemaju potpisanih velikih ugovora po kojima ne mogu povlačiti kreditna sredstva“, rekao je on.

Tegeltija je pojasnio da izostanak akciza pravi veliki problem sa EBRD-om za projekte koje tek treba raealizovati, ističući prije sveta spajanje auto-puta sa Dobojem.

On je dodao da usvajanje akciza na nivou BiH i sredstva MMF-a ne očekuje ni u 2018. godini, jer smatra da je sve politički blokirano na nivou BiH i da neće biti moguće bilo šta promijeniti do izbora.

(Nezavisne novine)