Sudska policija RS izvršavaće naloge i sudova iz FBiH

14:00, 19.06.2016.
Thumbnail

Izmjenama i dopunama Zakona o sudskoj policiji RS predviđeno je pravno preciznije regulisanje saradnje entitetskih sudskih policija.

Propisano je da predsjednik Vrhovnog suda RS može sklopiti sporazum s predsjednikom Vrhovnog suda Federacije BiH o saradnji i pružanju pomoći između entitetskih sudskih policija kako bi se regulisali određeni poslovi i zadaci kada je u pitanju izvršavanje naredbi za sudove iz Federacije BiH.

- To je neophodno da bi se regulisala oblast nadležnosti Sudske policije RS, kada su u pitanju naredbe za dovođenje i sporovođenje osoba, izdate od sudova iz FBiH – pojasnio je službenik za odnose s javnošću Ministarstva pravde RS Sanja Džombić.

U praksi se dešavalo da je Sudska policija RS dobijala naredbe sudova iz Federacije BiH, kada su u pitanju poslovi i zadaci dovođenja i sprovođenja osoba s teritorije RS u sudove i kazneno-popravne zavode u FBiH, a koje nije mogla izvršiti jer nema zakonske nadležnosti.

Takođe, identična situacija je i u slučaju dovođenja i sprovođenja osoba s teritorije FBiH koje potražuju sudovi u RS, a za koje je isključivo nadležna Sudska policija FBiH.

Izmjenenama i dopunama Zakona o Sudskoj policiji RS, koje će biti razmatrane na redovoj sjednici Narodne skupštine RS naredne sedmice, biće formirana i nova organizaciona jedinica Sudske policije RS, Okružnog centra sudske policije u Prijedoru.