Novi imigracioni zakon

Njemačka otvara vrata stranim radnicima

  • 19.12.2018.19:44

Vlada Njemačke usvojila je danas novi imigracioni zakon kako bi strancima sa nižim kvalifikacijama olakšala potragu za poslom u ovoj zemlji.

Istovremeno, Vlada je odbijenim tražiocima azila koji ne mogu biti deportovani ponudila put prema dobijanju prava na legalan boravak u NJemačkoj. 

Prema novim pravilima, radnici izvan EU sa slabijim kvalifikacijama mogu da traže posao u NJemačkoj u periodu od šest mjeseci ukoliko mogu sami da finansiraju svoj boravak i ako vladaju njemačkim jezikom. 

Prema starim pravilima, ovo pravo imali su samo visokokvalifikovani radnici poput ljekara, inženjera, IT profesionalaca i akademika. 

Devet godina privrednog rasta, niska stopa nezaposlenosti i opadajuća stopa rađanja doveli su do rekordnog manjka od 1,2 miliona radnika u skoro svim sektorima njemačke privrede, od vodoinstalatera i električara do stolara.