Fudbalski savez RS

Delegati Skupštine traže smjenu Kovačevića

15:59, 29.08.2019.
Izvor: Srpskainfo.com
Čak 43 od 50 delegata Skupštine Fudbalskog saveza Republike Srpske podržalo je inicijativu za održavanje vanrednog zasjedanja na kojem bi jedina tačka dnevnog reda trebalo da bude smjena predsjednika Mileta Kovačevića.

U sjedište Saveza upućeni su zahtjev za održavanja vanredne Skupštine u narednih mjesec dana, kao i potpisi sa matičnim brojevima delegata koji su za smjenu aktuelnog rukovodstva.

"Poštovani, na osnovu člana 26. stav 1. Statuta Fudbalskog saveza Republike Srpske i člana 7 Poslovnika o radu Skupštine FS RS podnosimo zahtjev za sazivanje vanredne sjednice Skupštine FS RS.

Dnevni red: 1. Razrješenje predsjednika fudbalskog saveza Republike Srpske.

Obrazloženje:

Zahtjev za sazivanje vanredne sjednice Skupštine FS RS se podnosi u skladu sa članom 26. stav 1. Statuta FS RS.

Predmetni zahtjev za sazivanje vanredne Skupštine FS RS podnosi 43 delegata, sa svojeručnim potpisima i ličnim podacima čime se dokazuje valjanost i vjerodostojnost navedenog zahtjeva, te su u formalnopravnom smislu ispunjeni svi uslovi za sazivanje sjednice iz člana 26. stav 1. i 2. Statuta FS RS, te se Skupština mora održati u roku od mjesec dana. U skladu sa stavom 4. istog statuta, dnevni red vanredne skupštine se ne može mijenjati.

Nadležnost Skupštine Fudbalskog saveza Republike Srpske za razrješenje Predsjednika FS RS decidno je određena članom 24. Statuta FS RS, kojim je propisano da Skupština "bira i razrješava dužnosti predsjednika i dva potpredsjednika, koji moraju biti iz različitih područnih fudbalskih saveza".

Zahtjev za sazivanje vanredne sjednice Skupštine FS RS proistekao je iz velikog broja problema koji prate rad, rukovođenje i organizaciju FS RS, kao i kulminaciju problema u takmičenjima koji prijete da u potpunosti uruše FS RS.

S obzirom na navedenu situaciju , te da je u skladu sa članom 18. Statuta FS RS Predsjednik FS RS odreen kao predstavničko tijelo, a shodno članu 41. Statuta zadužen je da između ostalog da osigurava djelotvorno funkcionisanje tijela FS RS, da bi se ostvarili ciljevi u Statutu i programi koje odobriSkupština ili neko drugo tijelo, 43 delegata Skupštine , kao najvišeg tijela FS RS, zahtjevom traže da predsjednik bude razriješen, te da više ne predstavlja i ne zastupa Savez”, stoji između ostalog u Zahtjevu delegata.

Pored toga šest članova Izvršnog odbora FS RS podnijelo je zahtjev za održavanje vanredne sjednice ovog tijela sa dvije tačke dnevnog reda, a to su 1. Aktuelna situacija u FS RS i 2. Razmatranje pisane korespondencije sa FS BiH od strane predsjednika i generalnog sekrtara FS RS 600/19 i 600/19 od 16. 08. 2019. godine.

Kako saznajemo većina fudbalskih radnika iz RS ogorčena je na aktuelno rukovodstvo zbog činjenice da je povodom inicijative za vanrednu Skupštinu u FS BiH upućeno pismo u kojem se rukovodstvo krovnog saveza obavještava o tome, a da se prethodno nije raspravljalo o tome u organima FS RS.