Slučaj "Nuklearni otpad": "Hrvatska ima pravo odlučivati šta će graditi"

20:16, 22.04.2015.
Thumbnail

Direktor Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu bezbjednost iz Zagreba Saša Medaković izjavio je da BiH može učestvovati u procesu odabira lokacije za odlagalište radioaktivnog otpada tražeći potvrdu da takav objekat nema uticaja na teritoriju BiH, te tražiti sve dodatne mjere da bi se to osiguralo, ali da je suvereno pravo Hrvatske da gradi i odlučuje šta će raditi.

Medaković je rekao da istraživanja tek treba provesti i da će se sve raditi uz saglasnost lokalne zajednice koja će o ovom pitanju odlučivati kroz administrativne postupke, a može i referendumom.

"Bez podrške lokalne zajednice objekat ove vrste se ne može graditi, a s druge strane, Hrvatska ima obavezu da uspostavi takav objekat i ekološki prihvatljivo zbrine otpad", rekao je Medaković, koji je danas prisustvovao tematskoj sjednici parlamenta opštine Dvor o ovom pitanju.

On je naveo da će se, ukoliko studije koje budu rađene pokažu da lokacija u opštini Dvor ne zadovoljava potrebe, tražiti drugo područje.

Medaković je napomenuo da bi prihvatanje lokalne zajednice značilo i benefite na godišnjem nivou koji su 10 puta veći od opštinskog budžeta, odnosno osam miliona kuna /više od milion evra/ kroz direktna ulaganja, plus tri do pet puta toliko iz evropskih fondova.

On je istakao da rok za određivanje lokacije nije 1. avgust, već da do tog datuma sa Evropskom komisijom treba usaglasiti nacionalni program i pokazati da se poštuju procedure. "Planirano je da za tri godine lokalna zajednica dođe na prosjek Hrvatske, a u narednih pet na prosjek EU", rekao je Medaković.

Medaković je tokom prezentacije na sjednici rekao da je planirano skladištenje već uskladištenog civilnog radioaktivnog otpada čiji problem do sada nije sistemski riješen, kao i da je planirano skladištenje otpada iz nuklearne elektrane "Krško".

On tvrdi da će se otpad skladištiti dok se ne utvrdi da li lokacija odgovara za odlagalište.

Medaković je naveo da će se cijeli proces odvijati u tri faze, pri čemu je u prvoj privremeno skladištenje, u drugoj fazi uspostavljanje objekta za sigurno odlaganje koja je planirana do 2023. godine, te da je treća faza odlagalište.

On je dodao da je za sada urađeno osnovno idejno rješenje za prvu fazu u skladištu Čerkezovac.

Medaković je istakao da javnost o ovom slučaju nije dovoljno informisana, mada ni sam nije mogao dati odgovor na sva pitanja, naglasivši da su mediji ovom pitanju pristupili senzacionalistički.