Sindikat ljekara: Neprijateljski i rigidan odnos resornog ministarstva

12:25, 14.02.2018.
Thumbnail

Glavni odbor Strukovnog sindikata doktora medicine Republike Srpske oštro demantuje zadnje saopštenje Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, a u kojem su izneseni netačni, neprovjereni i potpuno neosnovani navodi kojima se, kako su naveli u saopštenju, teško optužuju organi Strukovnog sindikata doktora medicine da obmanjuju javnost i članstvo najavom štrajka i da se iznose neistiniti podaci u svrhu politizacije položaja radnika u zdravstvu, kao i da se zloupotrebljavaju radnici nerealnim obećanjima o povećanju plata.

Saopštenje Glavnog odbora ovog sindikata prenosimo u potpunosti:

Strukovni sindikat doktora medicine obavještava javnost da bez obzira na osporavnje i neprijateljski i rigidan odnos resornog ministarstva, ovaj sindikat ima obavezu da odgovorno poštuje i sprovodi svoja osnovna statutarna načela i utvrđene ciljeve i da svim zakonom dozvoljenim sindikalnim aktivnostima i mjerama, kao i svim sredstvima i na najbolji način zaštiti osnovna profesionalna, ekonomska i socijalna prava, kao i dostojanstvo rada doktora medicine i svih drugih zdravstvenih radnika.

U skladu sa navedenim ovaj sindikat obavještava javnost da je još u novembru 2017.godine uputio Vladi Republike Srpske zahtjev sa detaljnim i razumnim obrazloženjem za pregovore o povećanju plata, a činjenica je da Vlada ili resorno ministarstvo na navedeni zahtjev nisu odgovorili, iako se radi o zahtjevu jedinog reprezentativnog sindikata koji sindikalno zastupa doktore medicine u Republici Srpskoj.

Umjesto korektnih razgovora sa predstavnicima resornog ministarstva i otvaranja razumnog i fer socijalnog dijaloga, činjenica je da su organi ovog sindikata i njegovi članovi zbog navedenih legitimnih zahtjeva svakodnevno izloženi mobingu, diskriminaciji, kao i svakodnevnom prebrojavanju članstva u javnim zdravstvenim ustanovama.

Ovaj sindikat je suočen i sa nezakonitim i direktnim mješanjem vlasti u njegov rad i nezakonitim pritiscima na članove da napuste ovaj sindikat. Istovremeno se od predstavnika vlasti i poslodavaca javno potencira kooperativnost i daje veliki značaj i uloga drugim sindikatima u zdravstvu, koji i ne predstavljaju doktore medicine, a sve se to provodi u javnoj kampanji u pokušaja slabljenja uticaja i nanošenja štete ugledu ovog sindikata.

Nažalost činjenica je i da je sve navedeno konačno kulminiralo sa vrlo teškim i lažnim optužbama koje su tendenciozno i na neprimjeran način protiv ovog sindikata iznesene u saopštenju Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.

Zbog istinitog i korektnog obavještavanja javnosti u vezi sa navodima u saopštenju resornog ministarstva, Glavni odbor Strukovnog sindikata doktora medicine ima obavezu da javnost obavjesti o sledećem;

- Nisu tačni navodi iz saopštenja resornog ministarstva o iznosima novčanih primanjima zdravstvenih radnika, jer je Ministarstvo poredilo podatke koji se odnose na iznos osnovne plate uvećane za naknadu za topli obrok i regres. Sindikat je objavio iste podatke samo umanjene za iznos navedenih naknada, a na osnovu čega je potpuno je jasno da Sindikat nije obmanuo javnost iznošenjem nistinitih tvrdnji, nego je istina da se radi o neosnovanim optužbama iz Ministarstva.

- Nisu tačni ni navodi iz saopštenja resornog ministarstva o broju zdravstvenih radnika koji su napustili javne zdravstvene ustanove, jer je Ministarstvo objavilo podatke o broju zdravstvenih radnika koji su otkazali ugovor o radu, a nije objavio i podatke i o broju zdravstvenih radnika koji su faktički napustili zdravstvene ustanove, a formalno koriste neplaćeno odsustvo u skladu sa Zakonom o radu. Stoga tvrdimo da se i u ovom slučaju radi o potpuno neosnovanim optužbama da je ovaj sindikat iznošenjem netačnih podataka obmanjivao javnost i članstvo sindikata.

- Nisu tačni ni navodi resornog ministarstva da je ovaj Sindikat nerelno obećao povećanje plata od 25% u svrhu iznošenja neistina i politizacije položaja radnika u zdravstvu. Odgovorno tvrdimo da je poznato da je ovaj sindikat obavjestio javnost da je podnio zahtjev za povećanje plata, jer je činjenica da se primanja radnika u zdravstvu kontinuirano umanjuju još od 2008.godine i da su do sada zarade ukupno umanjene za preko 50%. Činjenica je da ovaj sindikat nikad nije čvrsto obećao da će se povećati plate zdravstvenim radnicima, ali je javno najavio da će se za povećanje plata boriti svim sindikalnim mjerama uključujući i štrajk, o čemu je Skupština ovog sindikata donijela odgovarajuću odluku i formiran je Štrajkački odbor koji treba da pripemi i sprovede štrajk, ukoliko Ministarstvo odbije konstruktivan dijalog sa ovim sindikatom.

- Konačno, nisu tačni ni navodi resornog ministarstva da je ovaj sindikat obmanuo javnost i članstvo svojom najavom štrajka, jer navodno nema većinsku sindikalnu reprezentativnost i ne može legalno organizovati štrajk. Istina je da je ovaj Sindikat jedini reprezentativni sindikat u djelatnosti bolnica i djelatnost medicinske i stomatološke prakse, a zbog čega nema osnova da se utvrđuje njegova većinska reprezentativnost.

Na kraju i pored neosnovanih optužbi da Strukovni sindikat doktora medicine iznosi neistinite podatke u cilju politizacije položaja radnika u zdravstvu, a pozivajući se na javno izraženu spremnost resornog ministarstva za razgovore i zajednički rad u cilju unapređenja zdravstvenog sistema u Republici Srpskoj, Strukovni sindikat doktora medicine javno poziva predstavnike resornog ministarstva da bez odlaganja organizuje razgovore na kojim bi se uz međusobno poštovanje i uvažavanje međusobnih zahtjeva reprezentativnih socijalnih partnera dogovorili modaliteti uspostavljanja korektnog socijalnog dijaloga.