Šikman za ATV: Želimo da obučavamo što bolje policajce

23:25, 04.04.2018.
Thumbnail

Policija Republike Srpske želi da pruži najbolju moguću obuku policajcima kako bi zadovoljili potrebe građana za bezbjednošću i stvorili najbolji mogući kadar, rekao je Mile Šikman, načelnik Uprave za policijsku obuku MUP-a RS.

Komentarišući današnje otvaranje Centra za obuku Šikaman kaže da je MUP RS ušao u ovaj projekat misleći na izgradnju kompletne infrastrukture koja će omogućiti Policiji RS da razvija svoju obuku na temeljima profesionalnog rada, stručnog usavršavanja i koje će omogućiti  i najbolji kadar za obavljanje policijskih poslova.

"Svjesni smo da su policijski poslovi svaki dan sve složeniji i izloženi stalnim dinamičnim promjenama i zato smo se odlučili da kroz ove kapacitete ponudimo policiji najbolju moguću obuku, na svjetskom nivou, koja će zadovoljiti sve naše potrebe ali i potrebe za bezbjednošću građana", kazao je Šikman u Večernjim vijestima ATV-a.

Koliko je važna policijska obuka za MUP RS govori i činjenica da je policijsko obrazovanje formirano nepunih pet mjeseci poslije formiranja Ministarstva unutrašnjih poslova RS.

"Jedna od dilema koja je važna kada je riječ o policijskom školstvu ili obuci u Evropi i razvijenim zemljama jeste da li policijsku obuku organizovati putem obrazovanja ili obuke. Tu dilemu smo riješili na način da smo se opredjelili da se obrazovanje za policiju vrši putem obrazovnih institucija.  To smo riješili transformacijom visoke školu u Fakultet bezbjednosnih nauka Univerziteta u Banjaluci. Sa druge strane Ministarstvo se opredjelilo ka migraciji teorijskog znanja ka praktičnim vještinama potrebnim policiji u svakodnevnom radu i te potrebe danas zadovoljavamo putem Uprave za policijsku obuku i Centra za obuku", objašnjava Šikman.

Ističe da pored osnovne policijske obuke, kojom su obuhvaćeni svi početnici u službi, postoje i druge vrste obuka koje realizuju. Tu spada i redovna policijsku obuku kojom su obuhvaćeni svi policijski službenici koji su zaposleni u Ministarstvu unutrašnjih poslova i koji su obavezni da u toku godine provedu nekoliko časova obrađujući određene teme.

"Razvijamo i stručnu obuku  i specijalističko usavršavanje. Stručna obuka se manifestuje kroz sticanje i unapređivanje već postojećih znanja dok je specijalistička obuka usmjerena ka sticanju novih znanja. To su obično poslovi više složenosti i teži za izvršavanje i traže određenu specijalizaciju. Imamo razvijena 123 kursa što znači da imamo obuhvaćene sve naše linije rada", izjavio je Šikman za ATV.

Posebno ističe obuku Specijalne antiterorističke jedinice za koju kaže da  i danas sa uspjehom nosi slavu koju je stekla u proteklom odbrambeno-otadžbinskom ratu.

"Obuka za specijalnu jedinicu je jedan kontinuiran proces  koji počinje sa obukom za policajca specijalistu koja traje deset mjeseci. Nakon toga se policajci specijalizuju u određenim smjerovima kao što su ronilačka obuka, alpinistička obuka, snajperska obuka... Obuku prati i odgovarajuća oprema i naoružanje kojim je opremljena Specijalna antiteroristička jedinica. Danas možemo biti zadovoljni sa ovim sistemom obuke za SAJ", kaže Šikman.

Podjesća da je u toku je konkurs za osnovnu policijsku obuku i da se ove godine prima 300 mladih ljudi, odnosno 280 muškaraca i 20 žena.

"Kada je riječ o potencijalnim kandidatima za policiju RS onda su tu postavljeni određeni opšti i posebni uslovi. Pored ljekarskog pregleda koji svi kandidati moraju da prođu jako je važna fizička priprema koju testiramo drugog dana prijemnog procesa. Nakon toga se pravi rang lista i najboljih 300 kandidata će biti primljeno na policijsku akademiju  i koji će dalje kroz proces osnovne policijske obuke, koja traje 13 i po mjeseci, biti spremni da obavljaju osnovni policjski posao", rekao je Šikman.

Kaže i da je MUP RS  kroz kurseve, seminare i obuke samo u toku prethodne godine obučio 2345 policjska službenika.

(ATV)