Severina izgubila spor protiv Milana Popovića

07:15, 23.02.2018.
Thumbnail

Sudski je definisano da će sin Milana Popovića i Severine Kojić provoditi podjednako vrijeme s oba roditelja i da će sve odluke morati da donose zajedno.

Naime, na suđenju u Zagrebu donijeta je prvostepena presuda da pjevačica i srpski biznismen imaju ravnopravno, zajedničko i sporazumno roditeljstvo nad njihovim sinom Aleksandrom, sud je odredio sve detalje.

Ovom presudom maloljetni Aleksandar će živjeti naizmjenično sedam dana sa majkom Severinom i sedam dana sa ocem Milanom. Otac će provoditi prve dvije nedelje u julu i avgustu sa djetetom, a majka druge dvije.

Severina nije komentarisala presudu, ali se ovim povodom oglasio njen menadžer Tomislav Petrović.

- Severina nije zadovoljna presudom jer ista nije za dobrobit njenog sina i svakako će se žaliti. Od sudije Verice Nikić ništa drugo se nije moglo ni očekivati. Ona je već do sada donijela dvije presude na štetu Severininog djeteta i obe su joj srušene na višem sudu. Poznato je da je drugi sudija, na istom sudu, prije mjesec dana vezano na Popovićevu tužbu presudila da ne postoje zakonske mogućnosti da se vrijeme djeteta dijeli na pola - naveo je Tomislav Petrović.

Međutim, teško da će Severinine žalbe uroditi plodom jer je u prethodnom sporu sudija odbio da donese presudu o ovom slučaju zato što je to bio poseban spor za koji je zadužena sudija Verica Nikić.

(Blic)