Dopuna krivičnog zakonika

Svako ko povrijedi ugled Srpske i njenih naroda biće procesuiran

  • Izvor: ATV
  • 28.07.2021.21:48

Svako ko povrijedi ugled Republike Srpske i njenih naroda biće procesuiran. Dopuna krivičnog zakonika Srpske odgovor je i zaštita na Inckovo nametanje odluke o zabrani negiranja genocida. Ovim se, saglasni su lideri parlamentarnik stranaka u Republici, štite građani Srpske i Republika Srpska. ATV je u posjedu ove dopune.

1. Ko javno izloži poruzi, preziru ili grubom omalovažavanju Republike Srpske, njenu zastavu, grb, amblem ili himnu, kazniće se kaznom zatvora do tri godine.

2. Ako je djelo iz stava 1. ovog člana izvršeno na način da se Republika Srpska označi kao agresorska ili genocidna tvorevina ili njeni narodi agresorskim ili genocidnim, učinilac će se kazniti kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.

3. Ako je djelo iz stava 2. ovog člana izvršilo službeno ili odgovorno lice ili lice u institucijama vlasti ili organu koji se finansira iz javnog budžeta, kazniće se kaznom zatvora od dvije do deset godina.

4. Ako su djela iz st. 1. do 3. ovog člana izvršena u namjeri promjene ustavnog uređenja Republike Srpske, njene teritorijalne cjelovitosti ili nezavisnosti, učinilac će se kazniti kaznom zatvora od tri do petnaest godina.

Radi se i na Zakonu o neprimjenjivanju odluke visokog predstavnika. On podrazumijeva i da nadležni organi Republike Srpske neće sarađivati sa nadležnim organima BiH na primjeni ove nametnute odluke.

"To znači, na jednoj strani, da organi Republike Srpske neće sarađivati ukoliko dođe Tužilaštvo BiH, Sud BiH, SIPA ili ako bilo koja druga agencija na nivou BiH bude željela da provodi odluku visokog predstavnika, u Republici Srpskoj od organa Republike Srpske neće imati podršku niti logističku, niti pravnu, niti bilo kakvu drugu. Nećemo dozvoliti da se ta odluka provodi na nivou Republike Srpske”, rekao je Milan Petković, advokat i potpredsjednik NSRS.

Treći potez je nedjelovanje srpskih predstavnika. Iz SDS-a tvrde da je očigledno da će politička kriza da potraje. Zbog toga je, kažu, potrebno vući pametne poteze i svi zajedno treba da učestvuju u procesu zaštite interesa Republike Srpske.

“Sankcionisaćemo sve one koji udaraju na integritet Republike Srpske, omalovažavajući je i ponižavajući je. To će biti mudar odgovor, u skladu sa zakonom, pa će možda neki drugi koji danas likuju nad ovom situacijom pred kojom se našla Srpska da shvate da ovo nije put ka boljitku BiH”, izjavio je Mirko Šarović, predsjednik SDS-a.

Sve ono što se dešava i što slijedi, reakcija je na to što je visoki predstavnik prekršio Dejtonski sporazum, poruka je šefa Predstavništva Republike Srpske u Vašingtonu.

“Republika Srpska ima potpuno pravo kao dio tog sporazuma da brani nadležnost, da brani autoritet institucija i građane Republike Srpske, jer ovo je direktan udar na sve građane. Incko uredbom stavlja Srpsku i većinu građana u poziciju kriminala, jer svi dijele isto mišljenje”, rekao je Obrad Kesić, šef Predstavništva Republike Srpske u Vašingtonu.

Sve odluke su apsolutno usaglašene. Tako su srpsli politički predstavnici pokazali jedinstvo. Za njih će u petak glasati narodni poslanici na sjednici zatvorenoj za javnost.