Ministar u Vladi Republike Srpske

Rajčević: IKT sektor kao razvojna šansa ima podršku institucija

  • 30.06.2021.15:56

Ministar za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Srđan Rajčević istakao je da je budućnost za sektor informaciono-komunikacionih tehnologija /IKT/ u Republici Srpskoj svijetla, da ima razvojnu šansu i punu podršku republičkih institucija.

Rajčević je ukazao na podatke Inovacionog centra Banjaluka, koji je proveo analizu u proteklih nekoliko godina, da Republika Srpska svake godine ima dramatičan porast u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija.

On je na konferenciji za podršku kreativnoj industriji na Јahorini istakao da je IKT širok sektor koji uključuje i kreativnu industriju, odnosno razvoj softvera, ali i prozvodnju hardvera.


Prema njegovim riječima, kreativna industrija spaja mnoge segmente ostalih grana kao što su digitalne tehnologije, a sve je to povezano sa artističkom crtom koja je potrebna za neke proizvode, danas cijenjene na globalnom tržištu poput industrije video-igara, produkcija filmova i svega što je vezano za četvrtu industrijsku revoluciju.

- U Republici Srpskoj imamo šansu da pokrenemo sve te aktivnosti i damo šansu kako bi dobili novi razvojni pravac - rekao je Rajčević.

Rajčević je izrazio zadvoljstvo što je učesnik konferencije, prve ove vrste, koja tokom panela "IT sektor u službi kulture" omogućava promociju i kulture u Republici Srpskoj i digitalizaciju kulturne baštine.

On je dodao da iz resornog ministarstva daju podršku ovakvim skupovima jer se upravo tu može govoriti o novim privrednim i industrijskim granama, među kojima je razvoj kreativne industrije kao relativno nove grane i šanse za razvoj Republike Srpske.

Lara Simović, direktor Asocijacije za razvoj i saradnju koja je organizator dvodnevne konfrencije, istakla je da je juče razgovarano o neophodnosti osnivanja savjeta za kreativne industrije, tijela koje će institucionalno biti pozicionirano u Kabinetu predsjednika Republike Srpske Željke Cvijanović.

Ona je dodala da će uraditi istraživanje, odnosno mapiranje čitave oblasti kreativnih industrija da bi sagledali mogućnosti, ali i propuste kako bi se detektovalno šta bi bio prvi naredni korak koji bi novoformirani savjet mogao da preduzme.

- Pokrenuli smo mnogo tema koje su izazvale reakciju učesnika zbog čega planiramo da sačinimo dokument koji će biti dostupan svima sa željom da to proslijedimo donosiocima odluka da nešto učine za sve te ljude - rekla je Simovićeva, zadovoljna odzivom učesnika i predstavnika institucija, kao i pojedinaca i firmi koji se bave kreativnom industrijom.

Tokom konferencije bilo je riječi o mnogim regulatornim i administrativnim stvarima koje su otežavajuće za ljude koje se bave kreativnim industrijama, a govorilo se i o nedostacima u finansiranju, ali i u informacijama.

- Јedno su finansije i budžeti, ali je potpuno nešto drugo da neko ne dobije potpunu informaciju u pravo vrijeme. To je ono što mislim da će biti najbolji proizvod ove konferencije jer će svi oni koji se s nama budu bavili ovom temom na vrijeme znati kada postoje prilike za njih kako bi prikazali svoja dostignuća - objasnila je Simovićeva.

Dvodnevna konferencija za podršku kreativnoj industriji održana je u hotelu "Rajska dolina" na Јahorini pod pokroviteljstvom predsjednika Republike Srpske u organizaciji Asocijacije za razvoj i saradnju.