Radović za ATV: Manji broj poginulih na putevima u RS!

23:25, 03.04.2018.
Thumbnail

"Primjenama zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama o bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH, koji je donesen u februaru prošle godine, smanjen je broj poginulih, teško povrijeđenih, ali i broj lako povrijeđenih osoba u saobraćajnim nezgodama", rekao je Milija Radović, direktor Agencije za bezbjednost saobraćaja RS gostujući u Večernjim vijestima ATV-a.

Naveo je da je u 2016. godini u saobraćajnim nezgodama poginulo 130 lica, a u 2017. godini bilo je 115 poginulih. Smanjen je i broj teško povrijeđenih osoba za deset odsto.

Radović je rekao da su primjenom novih kazni dvije stavke stavljene pod kontrolu i to broj vozača koji su pod dejstvom alkohola prouzrokovali saobraćajnu nesreću, te da je došlo do većeg poštovanja brzine kretanja.

"Mi smo prije par godina imali oko 14 odsto vozača koji su izazvali nesreću pod dejstvom alkohola. Prošle godine je to bilo svega 10,5 odsto.To je značajno smanjenje vozača koji su u alkoholisanom stanju prouzrokovali saobraćajnu nezgodu. Svoje rezultate je dala i ona mjera u zakonu da ako prekoračite dozvoljenu brzinu kretanja za više od 20 kilometara na čas, da ide mjera zabrane upravljanja vozilom mjesec dana", pojasnio je Radović.

Same kazne ne rješavaju problem,kaže Radović, ali se bez kazni problem ne može riješiti.

"Moramo raditi na kombinaciji represije i preventive. Dakle, moramo istovremeno raditi na kombinaciji represije i kaznama koje su ozbiljne kazne i koje mogu uticati na promjenu i ponašanja i stavova učesnika u saobraćaju. Ali uz to da ide i prevencija, stalne kampanje", kaže Radović.

Radović navodi da policajac ne treba da bude veći prijatelj vozačima od njih samih, pa da upozorava na vezanje pojasa.

"Najmanje 20 građana u RS smrtno strada godišnje,a ne bi stradali da su imali vezan pojas", navodi Radović.

Što se tiče dionica na kojima su češće saobraćajne nesreće Radović je istakao putne pravce od Sokoca prema Rogatici, od Zvornika prema Crnom Vrhu, Bijeljini, te Doboj-Ljeskove Vode, Banjaluka-Prnjavor.

"Na auto putu Banjaluka- Prnjavor su tri opasna mjesta : Klašnice most, Tutnjevac i Drugovići", naveo je Milija Radović direktor Agencije za bezbjednost saobraćaja RS gostujući u Večernjim vijestima ATV-a.

(ATV)