Protest policajaca zbog uslova penzionisanja! FOTO

11:02, 21.11.2017.
Thumbnail

Pred Federalnim parlamentom se okupilo više od 100 policijaca iz cijele Federacije BiH izražavajući svoje nezadovoljstvo Prijedlogom Zakona o PIO koji se danas nalazi na dnevnom redu Zastupničkog doma Parlamenta FBiH.

Predstavnici su naglasili da usvajanje ovog zakona znači smanjenje penzija i do 30 posto za buduće penzinere policijske službenike.

Zato danas traže da se na sjednici usvoje dva amandmana na ovaj zakon.

protest federacija1

"Ovdje smo zbog Prijedloga zakona o PIO. Usvajanje bi značilo da policijski službenici koji bi u budućem periodu ostvarivali pravo na penziju po tom eventualnom usvojenom novom zakonu, bili bi u situaciji da im je penzija 25 do 30 posto niža u odnosu na kolege koji po sadašnjem Zakonu idu u penziju. To se ne odnosi na kolege koji su već u penziji, njima se ne smanjuje pravo. Mi se nadamo da će zastupnici prepoznati naše zahtjeve. Ponudili smo određena rješenja. Svako od tih rješenja je za nas prihvatljivo i vjerujemo da ćemo u konačnici postići neku vrstu dogovora i rješenja za populaciju policijskih službenika", kazao je u obraćanju novinarima ispred Parlamenta Mirza Hadžiabdić, predsjednik Upranog odbora Sindikata policajaca KS.

protest federacija2

Objašnjava da su rješenja u vidu dva amandmana na predloženi zakon.

"Jedan se odnosi, dakle, na činjenicu da predlažemo da se lični koeficijent za policijske službenike množi sa 1,3 i drugo rješenje je da se Parlament kroz Zakon o PIO obaveže da će kroz 60 dana donijeti Zakon o dopuni Zakona o policijskim službenicima FBiH kojim će se riješiti pitanje penzionisanja policijskih službenika. Ukoliko u navedenom roku se ne donese propis, da oni propisi koji su do donošenja ovog novog Zakona o PIO vrijedili, budu i dalje na snazi kada je riječ o kategoriji policijski službenika sve dok se ne donese takav propis", rekao je Hadžiabdić.

Nije odgovorio kolika je trenutna penzija a kolika bi bila policijskih službenika po novom Zakomnu o PIO. Kazao je da visina penzije zavisi od vrste posla, od činova.

"Nama prihvatljiva rješenja su da pristajemo na umanjene u budućem periodu od deset do 15 posto", rekao je Hadžiabdić.

(faktor)