Predrag Kovač predložen za direktora

15:30, 14.04.2016.
Thumbnail

Savjet Regulatorne agencije za komunikacije predložio je danas Savjetu ministara BiH da Predrag Kovač bude imenovan za generalnog direktora RAK-a.

Nakon sjednice Savjeta RAK-a, predsjedavajući Plamenko Čustović izjavio je novinarima u Sarajevu da je odluka donesena većinom glasova, jer većina članova Savjeta smatra da je, bez obzira na propuste u postupanju Savjeta ministara BiH u cijeloj proceduri, najkorisnije da Agencija konačno dobije direktora u punom kapacitetu.

Čustović je jedini glasao protiv da ovaj konkurs bude proveden do kraja, jer je smatrao da ga treba poništiti iz principijelnih razloga.

On ističe da među članovima Savjeta RAK-a nema suštinskih razlika i da su svi saglasni da Savjet ministara BiH u ovom postupku nije postupao kako treba, počevši od postavljanja vršioca direktora, nedavanja odgovora na pitanja članova Savjeta RAK-a.

Čustović smatra da bi to što je Kovač donedavno bio zamjenik predsjednika jedne političke stranke trebalo da bude smetnja pri njegovom izboru za direktora Agencije.

"Savjet ministara BiH ima zakonski rok od 30 dana da se odredi o prijedlogu Savjeta RAK-a", naglasio je Čustović.

Prema njegovom mišljenju, u narednom periodu predstoji ozbiljan posao da se RAK dovede u takav status finansijske nezavisnosti kakav je u evropskim državama.

"Nezavisnost je dovedena u pitanje, prije svega zakonskim rješenjima, i jedan od naših zadataka jeste da iniciramo izmjene zakona koje će da obezbijede što je moguće nezavisniji položaj Agencije u skladu sa evropskim standardima", istakao je Čustović.