Predlažu da se pasoši nabavljaju bez tendera

20:29, 20.08.2017.
Thumbnail

Nakon što su četiri tendera za nabavku pasoša pala u vodu, u Agenciji za Identifikaciona dokumenta smislili (IDDEEA) su novi plan.

Savjetu Ministara  predložili su da se lična dokumenta ubuduće nabavljaju mimo tendera. Praktično, izabrao bi se jedan ponuđač a ostalima bi zakon uskratio pravo žalbe. Takav tretman već imaju nabavke vode, struje, plina ili toplotne energije, pa bi se pasoši, lične karte i vozačke dozvole, samo dodali na taj spisak.

"Jedno od dobrih rješenja bila bi mogućnost izmjene odnosno dopune Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, konkretno člana 10., gdje bi se od primjene Zakona o javnim nabavkama izuzeli i identifikacioni dokumenti. Ova opcija je još  na nivou prijedloga", kažu u Agenciji.

Tu opciju ozbiljno razmatraju u Ministarstvu civilnih poslova. Ministar Adil Osmanović ne poriče da bi se, zasigurno, požalili ponuđači, uskraćeni za mogućnost prijave na tender. Ipak, nabavka pasoških knjižica, tim putem, ove godine doživjela je pravi fijasko, pa smatraju da bi novo rješenje bilo manje zlo.

"Naravno, to i po sebi može imati nekih da kažemo, negativnih posljedica u pogledu eventualnih preferiranja nekih kompanija. Sve je to, po meni, daleko manji problem nego da uđemo u tu situciju da BiH građani dođu u poziciju da ne mogu da dobiju pasoš", kazao je Adil Osmanović, ministar civilnih poslova BiH.

U IDDEEI čak razmatraju da, pored dosadašnjih zaduženja, personalizacije i tehničke obrade, i sami učestvuju u izradi dokumenata. Svi prijedlozi, do ostvarenja, ipak treba da prođu kroz ruke BH ministara, a zatim i parlamentaraca.

U međuvremenu, IDEEA je raspisala novi, peti tender za nabavku knjižica. Prošli je Kancelarija za žalbe poništila, navodeći da se favorizuje njemački ponuđač Milbauer. Na novi tender, još se niko nije prijavio.