Pravobranilaštvo RS: Zemljište na Trebeviću nije prodato!

08:05, 05.12.2017.
Thumbnail

Na nacrt ugovora o prodaji određenih nepokretnosti u opštini Istočni Stari Grad u vezi sa više od 56 dunuma zemljišta na Trebeviću, nije dato pozitivno mišljenje, odnosno ugovori nisu potpisani, niti su stupili na pravnu snagu, rečeno je iz Pravobranilaštva Srpske.

Iz te institucije su u vezi s tim naglasili da predmetno zemljište nije prodato, te objasnili da pozitivno mišljenje nije dato jer se vode postupci pred nadležnim organima u kojima Pravobranilaštvo zakonski zastupa interese Republike Srpske, uključujući i imovinu lokalnih zajednica.

"Obustavljeni su pojedini postupci javnog izlaganja katastra nepokretnosti na zemljištu na lokalitetu opštine Istočni Stari Grad dok se ne ispune svi pravni uslovi, a sve kako bi se spriječio bilo kakav štetan uticaj po Srpsku i lokalnu zajednicu", kažu iz Pravobranilaštva.

Poništavanjem dva rješenja kojima je utvrđeno pravo svojine na više od 56 dunuma zemljišta na Trebeviću u korist opštine Istočni Stari Grad, ova upravna stvar vraćena je na ponovni postupak i odlučivanje, rečeno je Srni 27. novembra u Republičkoj upravi za geodetske i imovinskopravne poslove.

Ova rješenja su donesena nakon žalbi Pravobranilaštva Republike Srpske i odnose se na lokalitet u katastarskoj opštini Dovlići, ukupne površine 56.231 metar kvadratni, čime se uskraćuje pravo opštini Istočni Stari Grad da prometuje pomenuto zemljište.

(Srna)