Pojačavaju kontrolu poslodavaca

11:48, 09.11.2017.
Thumbnail

U Republici Srpskoj potrebna je veća kontrola poslodavaca koji zaključuju ugovore van radnog odnosa, kao što je ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova, ugovor o djelu i slično, jer se ovi ugovori često zaključuju suprotno odredbama Zakona o radu, zaključeno je na sastanku u republičkoj Poreskoj upravi.

Direktor Poreske uprave Republike Srpske Zora Vidović, direktor Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje /PIO/ Mladen Milić i pomoćnik ministra rada i boračko-invalidske zaštite Mira Vasić na sastanku u Banjaluci ocijenili su da je zbog toga neophodno pojačati i kontrole nadležnih inspekcija rada.

Tema jučerašnjeg sastanka bila je prijavljivanje i odjavljivanje obveznika doprinosa, odnosno osiguranika u Jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa i ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, saopšteno je iz Poreske uprave Republike Srpske.

Razmatrani su i načini prijavljivanja direktora privrednih društava u Jedinstveni sistem, te je istaknuto da Zakon o radu, kojim je regulisan radno-pravni položaj i status direktora, "predviđa da lice koje je izabrano za direktora može da zasnuje radni odnos ili da obavlja poslove direktora bez zasnivanja radnog odnosa".

"Pri tome, Zakon ne predviđa mogućnost volonterskog rada direktora, odnosno rada bez naknade i plaćanja pripadajućih poreza i doprinosa", navodi se u saopštenju.

Na sastanku je ocijenjeno da je dobra saradnja Poreske uprave Repiblike Srpske i Fonda PIO koja se ogleda u uzajamnoj pomoći i razmjeni podataka.

(Srna)