Pet opština RS, Srbije i Federacije: Zajednički projekat zaštite od poplava

19:55, 19.03.2018.
Thumbnail

Slike poplavljenih naselja iz Goražda i nekoliko okolnih mjesta, gdje je voda prije nekoliko godina nosila sve pred sobom, više se ne bi trebale ponoviti.

Mjeđtani naselja koji i ovih dana strahuju od nabujalih potoka, trebali bi mirnije da spavaju. Naredne dvije godine biće realizovan projekat vrijedan više od milion evra, a koji će riješiti muke na desetine domaćinstava u Čajniču, Goraždu, Ustikolini i dvije pogranične opštine u Srbiji. Nadležni su već zavrnuli rukave.

"Na bazi tog projekta želimo da ostvarimo jedan značajan cilj, a to je da proičistimo korito rijeke Drine, da omogućimo lakši i brži protok,što se tiče bujičnih potoka, a zbog erozije zemljišta i klizišta moramo u narednom periodu zasaditi vrbe koje su u datom momentu dobre za smanjenje klizišta", kaže Zijad Kunovovac, načelnik opštine Ustikolina.

Obilnije padavine su donosile i besane noći brojnim domaćinstvima u Čajniču. Načelnik kaže da je ta opština dobila oko 150 hiljda evra i kaže da bi to trebalo da bude dovoljno za sanacije i sprečavanje od poplava. Pare od projekta su dobro došle i opštinama u Srbiji, koji sa prvom kišom muku mučile sa izlijevanjem potoka.

"Mi ćemo projektom riješiti problem jednog potoka, dugogodišnje pitanje, koji je pravio problem za više desetina domaćinstava, dužina tog potoka je 400 m i uz taj potok imamo određene i industrijske objekte.

"Kod nas će biti konkretno određene aktivnosti, na čišćenju votokova, rijeke i izvorišta Vrelo, tu će biti određeni paneli, koji su predvođeni najnovijim standardima EU na zaštiti objekata od poplava", rekao je Goran Karadžić, načelnik opštine Čajniče.

Tako ovih dana izgledaju nabujali potoci u okolini Ustikoline. Dok se mještani uzadaju u prestanak padavina, ubuduće bi raščišćavanjem bujičnih vodostaja i označavanjem najkritičnijih područja, rizik od poplava trebao bi da bude sveden na minimum.

"Projekat se finsaira iz donacija EU kroz program prekogranične saradnje, Srbije i BiH. Imali smo dugotrajan put rekao je Jovica Vujanac, koordinator projekta, Požega.

"2010. godine u poplavama smo imali oko 100 domaćinstava pod vodom. Projektom je predviđena potpuna zaštita trećine stambenih objekata i to na način kako to rade u zemljama Evropske unije", poručuju iz Novog Goražda, samo jedne od pet opština koje su dio jednog od najvećeg projekta zaštite od poplava.