Perućica nominovana za listu UNESCO! VIDEO

15:18, 13.04.2017.
Thumbnail

Komisija za saradnju BiH sa Uneskom usvojila je nominaciju prašume Perućica za upis na tentativnu listu ove svjetske organizacije i njena nominacija biće dostavljena Centru za svjetsku baštinu UNESCO, saopšteno je iz Ministarstva civilnih poslova BiH.

U materijalu za nominaciju koji je dostavilo Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, a koji je pripremljen u Javnoj ustanovi Nacionalni park "Sutjeska", navedeno je da je u samom srcu Parka smješten prirodni rezervat Perućica, najočuvanija i najveća prašuma u Evropi u kojoj je strogo zabranjena bilo kakva intervencija čovjeka.

"U Perućici je registrovano više od 170 vrsta drveća i grmlja, te više od 1.000 vrsta zeljastih biljaka, od kojih su brojni endemi, tako da se ova prašuma smatra lokacijom od posebnog naučnog interesa", navodi se u saopštenju.

Komisija, kojom predsjedava ministar civilnih poslova BiH Adil Osmanović, usvojila je izvještaj o stanju očuvanosti dobra svjetske baštine područje Starog grada oko Starog mosta u Mostaru, te izvještaj o stanju očuvanosti dobra svjetske baštine Most Mehmed-paše Sokolovića u Višegradu.

Izvještaji će biti dostavljeni Centru za svjetsku baštinu UNESCO.

Podržana je kandidaturu Udruženja Pontanima za dobijanje statusa Uneskovog "Umjetnika za mir", a članovi Komisije informisani su o pozivu za dostavljanje prijava za Unesko mrežu kreativnih gradova.

Perucica je najljepša evropska prašuma. Nalazi se u Republici Srpskoj, u blizini Foče , tačnije legendarnog Tjentišta.