Otvoren centar za djecu u riziku

19:50, 12.03.2018.
Thumbnail

Djeca iz socijalno ugroženih porodica dobila su centar za dnevni boravak u banjalučkom naselju Lazarevo. Sa više od 50 djece uhvaćene u skitnji, i djece iz disfunkcionalnih porodica, svakodnevno će raditi psiholozi i socijalni radnici. Stručni tim će im pomagati i u rješavanju školskih zadataka, a u centru će imati i tri obroka dnevno. "Centar je spas i za mene i za moju djecu", kaže Mirjana Šorda.

"Tu djecu stvarno mogu na dobar put da isprate. Da dobar put im pokažu, kao što su i mojoj djeci. Ja sam po svojoj djeci vidjela tih mnogo pozitivnih stvari, da čovjek ne može riječima opisati. Stvarno ne može riječima opisati koja je to pomoć, vaspitanje da djecu upute na pravi put. Da im i pomognu, da ih nasavjetuju" kaže Šorda.

centar lazarevo 1

Centar za djecu u riziku, kruna je dugogodišnjeg rada, poručuju iz udruženja Nova Generacija. Projekat su započeli prije nekoliko godina, a cilj je kažu, da djecu sklone sa ulice.

"Djeca imaju tri dnevna obroka. Uvijek im pružamo i donaciju u drugom vidu, šta nam je u tom trenutku na raspolaganju, to je garderoba i higijena. Pored toga tu imamo i osoblje sastavljeno od psihologa, socijalnog radnika, koordinatora projekta, implementatora aktivnosti i defektologa koji će pružati stručan rad", kaže Jadranko Janković.

centar lazarevo 2

Centar je od Grada dobio prostorije, a finansiraće ga Centar za socijalni rad.

"Ove godine smo povećali budžet za socijalni rad. Znači, on je generalno povećan za oko 5 posto, zbog dodatnih usluga. ALi ono što je važno je da su ovi objekti potpuno obezbjeđeni budžetskim finansiranjem centra za socijalni rad. I neće u buduće zavisiti od projektnog finansiranja nevladinih organizacija" kaže gradonačelnik Banjaluke, Igor Radojičić.

Banjaluka je među prvim gradovima u BiH počela sa dnevnim zbrinjavanjem djece u riziku, a u planu je i otvaranje centra za dnevni boravak djece sa psiho-fizičkim smetnjama u razvoju.