Odobreno 1,1 milion KM za socijalno zbrinjavanje otpuštenih 925 radnika

13:37, 14.02.2018.
Thumbnail

Vlada Republike Srpske je na današnjoj sjednici odobrila sredstva za socijalno zbrinjavanje radnika u iznosu od 1.101.640 KM.

Sredstva su odobrena za uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje i osiguranje od nezaposlenosti za 925 radnika iz pet preduzeća koji su procesom stečaja preduzeća ostali bez zaposlenja, saopšteno je iz Biroa Vlade Srpske za odnose sa javnošću.

Sredstva se raspoređuju Fondu PIO Republike Srpske u iznosu od 1.092.471 KM za uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za radnike preduzeća u stečaju AD "Građevinar" iz Novog Grada, Јavno preduzeće "Komunalac" iz Ljubinja, "25. Novembar" iz Čelinca i Industrija konfekcije "Novoteks" iz Trebinja.

"Zavodu za zapošljavanje Republike Srpske biće raspoređena sredstva u iznosu od 9.168 KM za uplatu doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti za radnike preduzeća u stečaju - Preduzeće za ugostiteljstvo, turizam i trgovinu AD Sokolac iz Sokoca, a doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje će biti izmiren u narednom periodu", navodi se u saopštenju.

Vlada je dala je saglasnost na tekst "Aneksa jedan Sporazuma o uspostavljanju specijalnih i paralelnih odnosa između Republike Srbije i Republike Srpske koji sadrži Sporazum o sprečavanju asimilacije srpskog naroda" i dala saglasnost na tekst u predloženom obliku.

"Ovim sporazumom Srbija i Republika Srpska nastoje da čvrsto obavežu svoje državne organe, ustanove i organizacije kako bi omogućili materijalne, društvene i političke uslove za uspješan razvoj, očuvanje i negovanje kulture i nacionalnog identiteta srpskog naroda", navodi se u saopštenju.

Vlada Republike Srpske usvojila je danas Energetski bilans Republike Srpske - plan za 2018. godinu, kojim je planirana proizvodnja 7.957,55 gigavat-časova električne energije.

Energetskim bilansom planirana je proizvodnja 6.626.950 tona uglja, pri čemu se najveći dio uglja koristi za rad termoelektrana, saopšteno je iz Biroa Vlade Srpske za odnose s javnošću.

Planirana je i prerada oko 930.000 tona sirove nafte, rafinerijskih poluproizvoda i aditiva u Rafineriji nafte u Brodu čijom preradom će biti proizvedeno 915.000 tona naftnih derivata.

U saopštenju se navodi da je planirana potrošnja prirodnog gasa od 70 miliona metara kubnih i ukupna bruto proizvodnja toplote za grijanje od 1.781 teradžula, pri čemu je finalna potrošnja toplotne energije planirana u količini od 1.386 teradžula, od čega se oko 75 odsto koristi za zagrijavanje domaćinstava.

Planirano je da ukupna finalna potrošnja energije u Republici Srpskoj iznosi oko 50 petadžula.

Najveći dio potrošnje kao i ranijih godina pripada domaćinstvima, javnom sektoru, malim komercijalnim potrošačima, toplanama u iznosu od 55,9 odsto, dok na sektor saobraćaja otpada 32 odsto potrošnje, a industrija troši 11,8 odsto ukupne finalne potrošnje energije, navodi se u saopštenju.

Ukupan spoljnotrgovinski promet Republike Srpske u prošloj godini iznosio je 8,334 milijardi KM i veći je za 1,063 milijardi KM, ili za 14,63 odsto od spoljnotrgovinskog prometa iz 2016. godine, navedeno je u informaciji koju je danas usvojila Vlada Srpske.

U informaciji se navodi i da je ostvareni izvoz u prošloj godini veći za 21,34 odsto, a uvoz veći za 10,26 odsto u odnosu na 2016. godinu, dok je pokrivenost uvoza izvozom bila 71,58 odsto, saopšteno je iz Biroa Vlade Srpske za odnose s javnošću.

Ukupan spoljnotrgovinski deficit u prošloj godini iznosio je 1,38 milijardi KM i manji je u odnosu na 2016. godinu kada je iznosio skoro 1,6 milijardi KM.

Ukupan spoljnotrgovinski promet Republike Srpske sa državama EU u prošloj godini je u odnosu na 2016. godinu veći za 14,85 odsto.

Uvoz Srpske iz država EU u posmatranom periodu veći je za 9,36 odsto, a izvoz je povećan za 20,72 odsto.

Srpska je u prošloj godini sa zemljama CEFTA povećala ukupan spoljnotrgovinski promet za 12,53 odsto u odnosu na 2016. godinu, gdje je uvoz povećan za 5,94 odsto, a izvoz za 23,75 odsto.

Vlada Republike Srpske ne prihvata ponuđeni Nacrt zakona o elektronskim komunikacijama BiH zato što predstavlja prenos ustavnih nadležnosti sa Republike Srpske na nivo BiH.

Vlada traži da u zakonu o elektronskim komunikacijama BiH budu jasno definisane nadležnosti institucija Republike Srpske u oblastima planiranja, izgradnje, održavanja i korištenja infrastrukture, elektronske komunikacione mreže, digitalne radio-televizije, usluge poziva u hitnim slučajevima i jedinstveni evropski broj za hitne slučajeve - 112, zaštite prava krajnjih korisnika, inspekcijskog nadzora.

Na današnjoj sjednici Vlade zaduženo je Ministarstvo saobraćaja i veza Republike Srpske da u saradnji sa Ministarstvom za ekonomske odnose i regionalnu saradnju obavijesti Ministarstvo komunikacija i transporta BiH o zaključku Vlade Republike Srpske, te da prati aktivnosti u vezi sa ponuđenim zakonom i redovno obavještava Vladu Republike Srpske s ciljem preduzimanja neophodnih mjera.

Ministarstvo saobraćaja i veza Srpske zaduženo je da u saradnji sa Ministarstvom za ekonomske odnose i regionalnu saradnju obavijesti predstavnike Republike Srpske u zajedničkim institucijama na nivou BiH o donesenom zaključku i potrebi zaštite ustavne nadležnosti Republike Srpske.

Vlada Republike Srpske prihvatila je informaciju o Nacrtu zakona o elektronskim komunikacijama BiH, saopšteno je iz Biroa Vlade Srpske za odnose s javnošću.

Na sjednici je utvrđen Nacrt zakona o izmjeni Zakona o Fondu za razvoj i zapošljavanje Republike Srpske, te Nacrt zakona o izmjeni Zakona o Fondu za upravljanje nekretninama i potraživanjima u vlasništvu Republike Srpske.

Vlada Republike Srpske usvojila je informaciju o izradi sektorskih planskih dokumenata za period 2018-2020. i inicijativi za pripremu paketa akcionih dokumenata za Ipa dva za 2018. godinu.

Republički organi uprave zaduženi su da učešće u procesu pripreme paketa akcionih dokumenata za Ipa dva za 2018. godinu sprovode isključivo u koordinaciji sa Ministarstvom za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Srpske, te uz puno poštovanje odredbi Odluke o ostvarivanju koordinacije republičkih organa uprave u sprovođenju aktivnosti u oblasti evropskih integracija i međunarodne saradnje.

Vlada Republike Srpske ponovo zahtijeva od privremenog DIPAK-a /koordinator BiH za Ipa/ da, u saradnji sa imenovanim članovima Privremenog Ipa dva odbora, obezbijedi punu primjenu dogovorenog sistema koordinacije procesa evropskih integracija u BiH u procesu programiranja paketa akcionih dokumenata Ipa za 2018. godinu.

Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju zaduženo je da o ovom zaključku informiše kabinet predsjedavajućeg Savjeta ministara, Direkciju za evropske integracije BiH, članove Privremenog Ipa dva odbora i Delegaciju EU u BiH.

Vlada Republike Srpske usvojila je informaciju o sprovođenju i mjera i aktivnosti iz "Akcionog plana Republike Srpske za realizaciju preporuka Evropske komisije sa prvog Pododbora za poljoprivredu i ribarstvo između EU i BiH".

Usvojen je i dopunjeni akcioni plan Republike Srpske za realizaciju preporuka Evropske komisije sa prvog sastanka Pododbora za poljoprivredu i ribarstvo između EU i BiH.

Zaduženi su republički organi uprave, čiji su predstavnici imenovani 23. aprila 2015. godine u Pododbor za poljoprivredu i ribarstvo u okviru Odbora za stabilizaciju i pridruživanje između EU i BiH, da pristupe realizaciji mjera i aktivnosti koje do sada nisu završene, a koje su utvrđene Akcionim planom i da o tome izvještavaju Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju.

Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju zaduženo je da u svojstvu republičkog koordinatora procesa evropskih integracija o realizaciji Akcionog plana informiše Vladu Republike Srpske.

Vlada Republike Srpske danas je u Banjaluci dala saglasnost Ministarstvu porodice, omladine i sporta na plan utroška sredstava za 2017. godinu u iznosu od 1.601.593 KM.

Sredstva će biti raspoređena za subvenciju kamatne stope za stambeno kreditiranje mladih i mladih bračnih parova u iznosu od 2.166 KM i tekuće grantove neprofitnim udruženjima i organizacijama za afirmaciju porodice u iznosu od 43.478 KM, saopšteno je iz Biroa Vlade Republike Srpske za odnose s javnošću.

Za tekuće grantove za realizaciju programa definisanih Omladinskom politikom Republike Srpske i projekata za unapređenje i razvoj omladinskog organizovanja biće izdvojeno 336.528 KM, tekuće grantove javnim ustanovama i ustanovama obrazovanja za realizaciju omladinskih projekata 49.219 KM, dok će za tekuće grantove mladima i omladinskim organizacijama u ruralnim sredinama biti izdvojeno 37.049 KM.

Sredstva će biti raspoređena za tekuće grantovi za projekte podrške međunarodne saradnje i mobilnosti mladih u iznosu od 64.139 KM, tekuće grantove za podršku aktivnostima i projektima za unapređenje i razvoj volontiranja u iznosu od 55.788 KM, tekuće grantove sportskim organizacijama u iznosu od 537.301 KM, tekući grant za projekat Male olimpijske igre u iznosu od 36.840 KM, tekuće grantove sportskim organizacijama lica sa invaliditetom u Republici Srpskoj u iznosu od 45.440 KM.

Za finansiranje projekata i programa u skladu sa Zakonom o igrama na sreću biće izdvojeno 181.300 KM, tekuće grantove za finansiranje sportskih klubova i sportskih manifestacija u Brčko distrikt 76.181 KM, tekuće grantove vrhunskim i perspektivnim sportistima u Republici Srpskoj 2.600 KM, kapitalne grantove mladima i omladinskim organizacijama u ruralnim sredinama 43.559 KM, te kapitalne grantove neprofitnim organizacijama za izgradnju, rekonstrukciju i sanaciju sportskih objekata u iznosu od 90.000 KM.

Vlada Republike Srpske usvojila je informaciju o održanom drugom sastanku Posebne grupe za reformu javne uprave između EU i BiH i o sprovođenju mjera i aktivnosti za realizaciju preporuka iz Akcionog plana Republike Srpske sa prvog sastanka Posebne grupe za reformu javne uprave između EU i BiH.

Zadužuju se republički organi uprave, čiji su predstavnici imenovani rješenjem Vlade Republike Srpske od 19. februara 2016. godine, da pristupe realizaciji mjera i aktivnosti iz Akcionog plana, koje do sada nisu završene, te da o tome izvještavaju Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju.

U saopštenju se navodi da se zadužuju službenici da pripreme dodatne informacije i dokumenta zatražena na drugom sastanku Posebne grupe za reformu javne uprave između EU i BiH, i da, ih posredstvom Ministarstva za ekonomske odnose i regionalnu saradnju, dostave Evropskoj komisiji.

Zadužuju se institucije da u roku 20 dana od dobijanja preporuka Evropske komisije sa drugog sastanka Posebne grupe za reformu javne uprave između EU i BiH, a u saradnji sa Ministarstvom za ekonomske odnose i regionalnu saradnju, izrade i Vladi Republike Srpske dostave na razmatranje i usvajanje Prijedlog akcionog plana Srpske za realizaciju preporuka Evropske komisije sa sastanaka Posebne grupe za reformu javne uprave između EU i BiH.

Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju zadužuje se da, u svojstvu republičkog koordinatora procesa evropskih integracija, o realizaciji akcionog plana informiše Vladu Republike Srpske.

Vlada Republike Srpske usvojila je izvještaj o realizaciji programa rada i finansijskog plana Agencije za mirno rješavanje radnih sporova za 2017. godinu i program rada i finansijski plan ustanove za ovu godinu.

(Srna)