Odbrana bivših specijalaca upozorila na nezakonitosti

19:48, 19.03.2018.
Thumbnail

Dokazi DNK analize u slučaju oružane pljačke 617.000 maraka na autoputu Banjaluka – Gradiška čuvani su nezakonito 2015. godine – prigovorila je to danas odbrana bivših specijalaca Sudskom vijeću na glavnom pretresu u Okružnom sudu.

Predsjednici Vijeća Olgi Pantić predložili su da sama odluči o svom izuzeću. Zamjerili su joj što je naredila da Sud primi analize kada je optužnica već bila potvrđena i predmet dodijeljen sudiji. U Tužilaštvu tvrde da su oni sve propisno radili, međutim, odbrana ih proziva za nezakonito čuvanje dokaza.

"Zašto su dokazi uzeti u petak, tužilac je znao da je to petak, znao je da su subota i nedjela neradni dani. Zašto su ih u Tužilaštvu čuvali do ponedjeljka", saopštila je odbrana optuženih u slučaju Specijalci Jasminka Jovišević.

"Sudija za prethodni postupak nije potpisala zapisnik koji su predani Tužilaštvu radi vještačenja", rekla je Jadranka Ivanović.

Nakon dva sata zasjedanja, odlučeno je da Pantićeva ostaje u Sudskom vijeću. Odbrana Olega Bande, i bivših specijalaca Vladana Malića i Gorana Paraša i dalje ukazuje na propuste.

"Mi smatramo da to ona nije smjela uraditi, da je time povrijeđene odredbe ZKP-a, jer je ona na sebe preuzela ulogu sudije za prethodni postupak, prema tome mi smo smatrali da je sama predsjednica Vijeća i članovi Vijeća da su oni bili dužni postupiti po Zakonu", rekla je odbrana optuženih u slučaju "Specijalci" Jasminka Jovišević.

Da je to Vijeće smijenjeno, novo bi moralo da ponovi čitav postupak iznova.

Sudsko vijeće Okružnog suda Banjaluka glavni pretres nastaviće 22. marta tekuće godine. Tada bi i Danijel Kuzmić trebao da bude doveden kao svjedok.

Danijel Kuzmić, bivši radnik Sector Secutiry-ja, na prošlom suđenju nije odgovorio ni na jedno pitanje. Ćutao je 40 minuta.