Novi naučni podaci - novo oružje Bitke za Sutjesku

15:31, 28.12.2015.
Thumbnail

Centar za životnu sredinu je predstavio publikaciju, kratki film i fotografije pod nazivom ’Nacionalni park Sutjeska – mrtvi kapital ili laboratorija u prirodi’, koji predstavljaju rezultate naučnog istraživanja kanjona rijeka Sutjeska i Hrčavka, realizovanog ovog ljeta.

"Glavni cilj istraživanja je bio obezbijediti još jaču argumentaciju koja bi potvrdila naše tvrdnje o važnosti očuvanja najstarijeg nacionalnog parka u BiH i potencijalnom uticaju izgradnje i rada ovih hidroelektrana na živi svijet", rekla je Iva Miljević iz Centra za životnu sredinu.

Na promociji koja se održala u Muzičkom paviljonu u parku Petar Kočić u Banjoj Luci je bilo preko 100 prisutnih, uključujući većinu istraživača koji su učestvovali na istraživanju, kako iz BiH, tako i iz regiona.

"Nećemo dozvoliti izgradnju hidroelektrana, ni pod kakvim uslovima. Biljne i životinjske vrste tih rijeka moraju ostati sačuvane, a ljudima koji žive na tom području treba omogućiti takvo razvijanje lokalne zajednice koje neće ugroziti jedinstvenu prirodu Parka", rekla je Nataša Crnković iz Centra za životnu sredinu.

U sklopu kampanje 'Bitka za Sutjesku' Centar za životnu sredinu se već četvrtu godinu bori protiv planirane izgradnje pet hidroelektrana na rijekama Sutjeska i Hrčavka koje bi imale znatan negativan uticaj na živi svijet, što je ovim istraživanjem i potvrđeno.

"Publikacija predstavlja primjer kako treba izrađivati studije uticaja na životnu sredinu, angažujući relevantne stručnjake po tematskim oblastima, a ne na način na koji su to do sada izvodile za ovaj posao licencirane firme. Iako je istraživanjima registrovano čak 1 060 vrsta vezanih uz vodotoke NP Sutjeska, od čega čak 12 novih vrsta za teritoriju BiH, objavljeni rezultati su bazirani na sedmodnevnom istraživačkom kampu i samo su dio rezultata istraživanja sa kojima ćemo nastaviti već sljedeće godine", rekao je Đorđije Milanović, Arbor Magna.