Nova pravila: Insulin nabavljaju apoteke, nema više tendera Fonda

  • 18.09.2017.11:19

"Apoteke u Republici Srpskoj koje imaju ugovor sa Fondom zdravstvenog osiguranja RS od ovog mjeseca same nabavljaju pojedine insuline i obavezne su da ovim kao i drugim lijekovima koji se nalaze na Listi FZO RS budu snabdjevene", saopšteno iz Fonda zdravstvenog osiguranja RS.

Kako navode, sve apoteke su na vrijeme obaviještene da će od septembra pojedine insuline nabavljati same, odnosno da ih više neće nabavljati Fond putem tendera.Takva praksa je, kažu, i u zemljama iz okruženja.

"Novim načinom nabavke, Fond nastoji da maksimalno obezbijedi dostupnost ove terapije svim našim osiguranicima, te ovom prilikom pozivamo sve naše osiguranike da u slučaju da na terenu dođe do bilo kakvog odstupanja u odnosu na ono što smo ugovorili sa apotekama to i prijave. Naime, u cilju zaštite prava naših osiguranika i dostupnosti neophodnih terapija u svim apotekama u Republici Srpskoj, FZO neće dozvoliti kršenje ugovora koje apoteke imaju sa Fondom, a kojim je precizirano da su one dužne da budu snabdjevene svim lijekovima koji se nalaze na Listi lijekova koji se izdaju na recept, odnosno koje finansira zdravstveno osiguranje", poručuju iz Fonda.

Navode da su apoteke kao i svi ostali poslovni partneri dužni da poštuju ugovorene obaveze koje imaju sa Fondom, te da će u protivnom biti preduzete neophodne mjere koje uključuju i prekid saradnje sa onim ustanovama koje krše ugovor.

Fond zdravstvenog osiguranja RS ima ugovor sa više od 200 apoteka u RS i svi lijekovi na recept, kao i insulini, mogu podići u bilo kojoj apoteci u RS.

(ATV)