Na čekanju projektna dokumentacija za novu bolnicu u Doboju

20:28, 21.01.2018.
Thumbnail

Lokalitet za gradnju nove dobojske bolnice je u vodozaštitnoj zoni, utvrdila je struka. Zato Doboj priprema novi elaborat, koji je uslov da se krene u izradu projektne dokumentacije.

Treba zaštiti rezervoare kako se ne bi ugrozila izvorišta iz kojih se Doboj snabdijeva vodom.

"Bilo je govora da je specifičnost tog mjesta takva da se moraju raditi posebne istraživanja i mjere koje će se uraditi da ne bi došlo do ugrožavanja vode u rezervoarima grada Doboja", rekao je odbornik PDP u SG Doboja Slobodan Vasiljević.

Grad je raspisao tender za izradu elaborata. U nadležnom odjeljenju kažu da će koštati oko 50 hiljada maraka, ali će otkloniti prepreke za gradnju.

"Pod određenim uslovima sve je moguće i dozvoljena je gradnja kad se izvrši izmjena elaborata zaštite izvorišta i pod uslovima koji budu propisani u tom elaboratu dozvoljena je gradnja“, rekao je načenik Odjeljenja za stambeno-komunalne poslove Doboj Slavko Kovačević.

Sve uvjeravaju u gradskoj upravi usaglašavaju sa Vladom, a novi elaborat neće usporiti projekat. Još nismo probili rokove, kažu i u bolnici i dodaju da na obaveze grada ne mogu da utiču.

"Mi smo u toku pripreme projekta gdje će se odrediti ukupna površina objekta i ukupna spratnost da bi se pristupilo izmjeni regulacionog plana, a s druge strane to je obaveza opštine da izuzme zemljište iz vodozaštitne zone“, rekao je v.d. Milorad Živković.

Do kraja januara dostaviće podatke da bi se pristupilo izmjeni regulacionog plana, kažu u bolnici. Svi su saglasni da je pred njima važan posao da bi neko zaostajao. Sve se osim sa Vladom usaglašava i sa Kinezima koji će da grade bolnicu. Do sada je poznato tek to da će ona biti na površini od 20 hiljada i 500 kvadrata.