Neprihvatljivo povećanje doprinosa za Fond PIO

18:33, 10.06.2015.
Thumbnail

Premijer Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je da za Vladu nije prihvatljivo povećanje stope doprinosa za PIO, jer to trenutno nije spojivo sa mjerama Ekonomske politike za ovu godinu kojima se nastoji rasteretiti privreda u smislu obaveza na rad.

"Vrlo jasno smo preuzeli neke druge obaveze i rekli da će se sredstva, koja su potrebna za redovno izmirivanje penzija, svakako obezbijediti iz budžeta", rekla je Cvijanovićeva i dodala da prijedlog o povećanju doprinosa nije konačno eliminisan za eventualno buduće razmatranje, kao i da će se Vlada baviti i pitanjem Penzijskog rezervnog fonda /PREF/ Republike Srpske.

Ona je, novinarima nakon tematske sjednice Vlade Srpske o situaciji u Fondu PIO, rekla da je važno obezbijediti redovnost isplata penzija, izvršiti konsolidaciju cjelokupnog sistema i ići ka rješenju koje bi značilo eventualno dodatno povećanje ili vanredno usklađivanje penzija.

Naglašavajući da je Vlada Srpske svjesna da su penzije male, kao i da treba raditi ne samo na redovnosti isplate, već i na povećanju penzija, Cvijanovićeva je izrazila zadovoljstvo što se prethodne dvije godine uspjelo približiti povećanju penzija od 11 odsto kroz vanredno i redovno usklađivanje.

Cvijanovićeva je najavila da će se u narednom periodu raditi i na zakonskim okvirima za prelazak na trezorsko poslovanje.

"U septembru bi morali donijeti zakon koji bi podrazumijevao da imamo jednu drugačiju ulogu Fonda PIO i, istovremeno, obezbijediti pretpostavke da budžet bude taj koji u potpunosti servisira penzije, umjesto dosadašnjeg aranžmana u kojem su se prikupljali doprinosi, a i transfer se obezbijeđivao iz budžeta", pojasnila je Cvijanovićeva.

Ona je naglasila da će na ovaj način biti ostvarene određene uštede i da Fond PIO ne bi bio izložen zaduživanjima.

Predsjednik Odbora Narodne skupštine za praćenje stanja u oblasti PIO Ilija Stevančević izjavio je da je u ovoj oblasti teška situacija jer se Fond PIO u poslednje tri godine kreditno zadužio za isplatu penzija, te da dug za doprinose PIO iznosi više od 405 miliona KM.

"Najveći dužnici su Fond zdravstvenog osiguranja i druge javne institucije. Predložili smo da se stopa doprinosa poveća za jedan odsto, da se uvede trezorski način isplate penzija i platni razredi jer se doprinosi u Srpskoj uplaćuju na najnižu zakonsku osnovicu 370 KM za fizičkog radnika i za doktora nauka", rekao je Stevančević i dodao je da je predloženo da se za visokoobrazovane kadrove poveća na 830 KM.

On je naveo da je predloženo i da se u PREF odvoje veća sredstva od 50 odsto za isplatu penzija i da se uvedu poljoprivrednici u obavezu plaćanja doprinosa za PIO.

Stevančević kaže da su data uvjeravanja da će Vlada u nedostatku sredstava obezbijediti sredstva za isplatu penzija i da će se raditi na njihovom povećanju u skladu sa prilivom sredstava u Fond PIO.