Na kojem je nivou visoko obrazovanje u BiH?

19:58, 26.05.2018.
Thumbnail

Visoko obrazovanje u Bosni i Hecegovini nije na zavidnom nivou poručuju iz Udruženja veterana i boraca „Orlovi“. Kažu da ih je isprovocirala činjenica da se do mnogih diploma dolazi na razne načine. Smatraju i da agencije za akreditaciju visokoškolskih ustanova BiH ne rade svoj posao kako treba.

"Mi nismo mogli naći šta su to oni uradili. Mi cijenimo da ako se preuzme neka nadležnost na zakonit i ustavan način, ne silom i na neki način koji nije primjeren, onda bi trebalo da se on provodi dosljedno. To u ovom slučaju, po našem ubjeđenju, nije slučaj", kaže Ranko Grahovac, član UO Udruženja veterana i boraca "Orlovi".

Bosna i Hecegovina ima 48 visokoškolskIH ustanova od kojih je 10 državnih. Ukupno je akreditovano 26, a dvije privremeno. Privremena akreditacija nema smisla, kao ni to da 20 ustanova nema nikakvu akreditaciju, poručuje Grahovac.

"Okvirnim zakonom o Visokom obrazovanju koji je objavljen u službenom glasniku 59/07 i 59/09 propisano je da će akreditovanje visokoškolskih ustanova biti obavljeno u periodu od najviše četiri godine od dana stupanja na snagu zakona. A zakon je stupio na snagu 8. Avgusta 2007. godine", ukazuje Grahovac.

U Udruženju misle i da bi inspekcija trebalo više da kontroliše visokoškolske ustanove.