Mještani Maslovara već tri mjeseca bez vode!

  • 09.09.2017.20:00

Česme u najvećoj mjesnoj zajednici Kotor Varoša već tri mjeseca bez vode. Predsjednik mjesne zajednice u Maslovarama se, kažu mještani, u vrijeme najveće suše priključio na oba lokalna vodovoda i ostala domaćinstva ostavio bez kapi vode.

Sve je to, kažu, uradio bez odobrenja Građevinskog odbora, koji je sam imenovao.

"Došli smo u situaciju da ćemo najvjerovatnije i mi ostali građani da idemo na direktno priključivanje ovdje na bazen. Nije se pribjeglo rješavanju problema svih mještana, već je predsjednik mjesne zajednice sa šest-sedam članova mjesne zajednice pošao samoinicijativno sa dva crijeva da se priključi na bazen", rekao je Goran Stojanović, član Upravnog Odbora osnovne škole u Maslovarama.

maslovare (2)

"Ne živimo kao sav normalan svijet, nego kao u 19. vijeku, nećemo računati prije, a ne 21. vijek. Donosili vodu u buradi, polijevali se, kupali se iz kanti", priča Radmila Tovilović, Maslovare.

Bez vode je tako ostala i Osnovna škola, a jedno vrijeme je, priča Stojanović, bila priključena na muljni bazen.

A tu problemima nije kraj. Ostali članovi Savjeta mjesne zajednice pričaju da su im ruke vezane, ali novih izbora još nije bilo.

"Ovaj se Savjet nelegalan, on je izabran prije tri godine. Ne zna se više ni ko je član Savjeta mjesne zajednice, niti se zna ko je predsjednik. Predsjednik radi sve samovoljno. Nas ne skuplja, mi se tri godine nismo okupljali, otkad je Savjet napravljen", navodi Radislav Božičković, član Savjeta mjesne zajednice Maslovara.

maslovare (3)

Predsjednik tog Savjeta, Slobodan Jovičić se pravda, ali o imenima ljudi za koje zna da su se priključili na lokalni vodovod, ne želi da priča.

"Ja se nisam priključio, niti imam namjeru da se priključujem. Priključile su se moje četiri komšije. Stvarno nisu imali vode i bili su prisiljeni da to urade. Ja ih nisam podržao u tome svemu, ali sam tu bio uz njih", pojašnjava Slobodan Jovičić, predsjednik mjesne zajednice.

maslovare (4)

Mještani pričaju da će spas potražiti kod načelnika Opštine i u novim izborima Savjeta mjesne zajednice.

Da li će u Opštini Kotor Varoš riješiti problem sa vodosnadbijevanjem mještana Maslovara, ATV nije dobila odgovor. Načelnik Zdenko Sakan nije se javljao na pozive.

Iz Ministarstva odgovaraju da su u opštini Kotor Varoš prekršili Zakon o upravi i lokalnoj samoupravi i da će od organa te opštine zatražiti da što prije sprovedu nove izbore.