Ministarstvo poljoprivrede: Radimo na ukidanju zabrane izvoza jabuka

14:58, 13.03.2018.
Thumbnail

Načelnik Odjeljenja za biljnu proizvodnju u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Saša Lalić rekao je Srni da su institucije Srpske i resorno ministarstvo u prethodnom periodu preduzeli konkretne i jasne korake s ciljem ukidanja zabrane izvoza jabuka iz BiH u Rusku Federaciju.

"Institucije Republike Srpske, prvenstveno resorno ministarstvo i poljoprivredni inspektorat, u prethodnom periodu preduzeli su određene konkretne i jasne korake kako bi otpočeli bilateralni pregovori sa Službom za veterinu i fitosanitarnu kontrolu Ruske Federacije, a sve s ciljem ukidanja zabrane izvoza jabuka iz BiH u Rusiju", kaže Lalić.

On je pojasnio da je Vlada Republike Srpske nedavno donijela Uredbu o evidenciji izvoznika voća i povrća u Rusku Federaciju, kojom su detaljno propisani uslovi koje moraju ispunjavati izvoznici voća i povrća u Rusiju.

"Konkretni koraci su i ti da smo izbrisali iz evidencije izvoznika firmu `Frukt-kompani` iz Bijeljine i sve njene kooperante, izvršili kontrole kod navedenog izvoznika i potencijalnog uzvoznika", kaže Lalić.

Prema njegovim riječima, navedeni izvještaji su dostavljeni Ministarstvu spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske i Tužilaštvu Republike Srpske, s ciljem preduzimanja daljih koraka.

Lalić kaže da je izvršen popis svih skladišta voća u Republici Srpskoj, dok je izvještaj o preostalim količinama voća dostavljen Upravi za zaštitu zdravlja bilja BiH.

On je rekao da je na sastanku sa predstavnicima Uprave, kojem su prisustvovali i proizvođači voća iz Republike Srpske, zatražena izmjena Pravilnika o mjerama na sprečavanju unošenja i širenja i suzbijanja štetnih organizama na bilju i biljnim proizvodima i regulisanim objektima, u dijelu koji se odnosi na izdavanje fitosanitarnog sertifikata.

Lalić je iznio podatak da su u prošloj godini izdata ukupno 1.204 fitosanitarna sertifikata za Rusku Federaciju, ističući da nijedan nije bio sporan iz Republike Srpske.

"Nikada nijedna pošiljka iz Republike Srpske koja je pregledana od našeg inspektorata nije vraćena, niti uništena", istakao je Lalić.

Komentarišući informaciju da je ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović pooštrio procedure za dobijanje sertifikata o porijeklu voća i povrća iz BiH koje se izvozi u Rusku federaciju, čime su stečeni uslovi za pregovore o ukidanju zabrane izvoza, Lalić je rekao da Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske pozdravlja sve aktivnosti koje su s tim ciljem preduzele i druge institucije u BiH.

"Zadovoljni smo činjenicom da su konačno preduzete pooštrene procedure za dobijanje `Form A` sertifikata o BiH porijeklu voća i povrća koje se izvozi u Rusku Federaciju, koji izdaje Spoljnotrgovinska komora BiH, iako nigdje nije jasno rečeno i objašnjeno kako i na koji način su pooštrene te procedure", istakao je Lalić.

Lalić zaključuje da je jedina nepoznanica da li je i kada Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH uputilo dopis Ruskoj Federaciji, jer je to trebalo raditi u koordinaciji sa entitetskim ministarstvima poljoprivrede i Brčko distrikta.

Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović pooštrio je procedure za dobijanje sertifikata o porijeklu voća i povrća iz BiH koje se izvozi u Rusku Federaciju, čime su stečeni uslovi za pregovore o ukidanju zabrane izvoza.

Sertifikat "Form A" od sada će izdavati Spoljnotrgovinska komora BiH, poštujući stroge procedure koje je naložio Šarović, čijom će primjenom biti sužen prostor za zloupotrebe ovog dokumenta, pa će u izvoznom poslu sa Rusijom ostati samo ozbiljni proizvođači i izvoznici, saopšteno je iz Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

(Srna)