Manje putnika na aerodromu u Banjaluci

11:55, 30.05.2015.
Thumbnail

Promet na Aerodromu Banja Luka u prvom tromjesečju ove godine bilježi pad u odnosu na isti period prethodne godine.

Manje putnika na Aerodromu Banja Luka Aerodrom Banja Luka Broj letova stranih aviona bio je manji za 30,3 posto, a broj letova domaćih aviona za 29,6 posto, podaci su Zavoda za statistiku RS.

U istom periodu broj prevezenih putnika domaćim avionima manji je za 11,3 posto.

Statističari su zabilježili da je u padu i promet u telekomunikacionom saobraćaju u prvom tromjesečju 2015. godine u odnosu na isti period prethodne godine, piše Klix.

Broj minuta razgovora u fiksnoj telefoniji manji je za šest posto, a broj minuta razgovora u mobilnoj telefoniji za 11,4 posto.

Istovremeno, broj pretplatnika u mobilnoj telefoniji veći je za 4,3 posto u odnosu na isti period lani.

U prvom tromjesečju ove godine, i broj pismonosnih pošiljki u odnosu na isti period prošle godine bio je manji za tri posto, a broj paketskih pošiljki za čak 59,8 posto, dok je broj telegrama bio veći za 29,5 posto.

U željezničkom saobraćaju, u prvom tromjesečju 2015. godine, obim prevezene robe veći je za 7,1 posto u odnosu na isti period prethodne godine, a obim rada mjeren ostvarenim tonskim kilometrima veći je za 5,1 posto.

Prevezeno je 6,8 posto manje putnika, a broj ostvarenih putničkih kilometara manji je za 8,7 posto.