Maloljetnički brakovi u Srbiji van kontrole

13:03, 11.10.2017.
Thumbnail

Najmanje 2.000 nelegalnih, maloljetničkih brakova godišnje bude sklopljeno u Srbiji. Nažalost, taj broj je znatno veći jer ne postoji zvanična statistika, a najmlađa djevojčica koja je bila prisiljena da se uda imala je tek devet godina!

Dječiji brakovi zapravo su začaran krug, a djevojčice su češče izložene, što pokazuje podatak da je mladoženja uzrasta od 16 do 18 godina u 2015. bilo oko 250, a djevojčica nevjesti čak 1.800.
Slavica Rakić iz udruženja "Romani cikna" kaže da su dječiji brakovi najzastupljeniji među romskom populacijom.
- Rano sklapanje brakova je izraženo na jugu i istoku Srbije, u Vranju, Leskovcu, ali i u Kruševcu, Vojvodini, Varvarinu, kao i kod Vlaha. Djevojčice se udaju sa 13 - 14 godina. Roditelji često uzimaju novac za to. Kad smo radili istraživanje, naišli smo na situaciju da su roditelji kćerku udali sa samo devet godina. Imamo primjere gdje roditelji udaju djecu zbog papira, one prekinu školovanje, odlaze u inostranstvo i često ne poznaju čovjeka sa kojim zasnivaju zajednicu - priča Rakićeva.

Navodi da su nadležnim institucijama ruke često vezane, jer nema dokaza da je dijete prodato.

djevojcica- Tim djevojčicama ugroženo je zdravlje jer vrlo mlade postaju majke, rađaju sa 14 ili 15 godina. Često su žrtve nasilja, silovanja i suočavaju se sa raznim oblicima zlostavljanja. Dešava se da ih partneri tjeraju na prosjačenje zajedno sa djecom. Često obolijevaju od polnih bolesti, a kasnije i raznih karcinoma i tumora - upozorava Rakićeva.

Kazne

Starosna granica za stupanje u brak u Srbiji za mladiće i djevojke je 16 godina. Krivičnim zakonikom je propisano da će se punoljetna osoba koja živi u vanbračnoj zajednici sa maloljetnikom kazniti zatvorom do tri godine. U 2014. ukupno je prijavljeno 108 punoljetnih osoba za krivično djelo vanbračne zajednice sa maloljetnikom. U toku iste godine, 77 osoba je osuđeno za ovo krivično djelo i to 13 na kaznu zatvora, pet na novčanu kaznu, 56 na uslovnu osudu, jedna osoba na rad u javnom interesu i dvjema osobama izrečena je sudska opomena.

(alo.rs)