Majkić: Nema zakonskog osnova za knjiženje državne imovine

17:11, 17.05.2018.
Thumbnail

Poslanik SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Dušanka Majkić rekla je danas da BiH nema zakon o državnoj imovini, zbog čega ne postoji zakonski osnov za njeno knjiženje.

Nakon pauze sjednica je nastavljena raspravom o izvještaju o radu Pravobranilaštva BiH u prošloj godini tokom koje je Majkićeva navela da iznesene tvrdnje Pravobranilaštva da Ministarstvo odbrane BiH treba da knjiži perspektivnu vojnu imovinu na osnovu odluke Predsjedništva BiH ne stoje, jer je to politički akt, a ne zakon.

Majkićeva je dodala da ni Sporazum o sukcesiji, na koji se poziva Pravobranilaštvo BiH, ne može biti valjan osnov za knjiženje imovine na BiH.

"Republika Srpska je u nekoliko navrata pokušavala da se ova pitanja razjasne", podsjetila je Majkićeva.

Zamjenik pravobranioca BiH Ismet Velić u odgovoru Majkićevoj rekao je da postoje zakoni na osnovu koje se može knjižiti imovina na BiH.

"Ono što prevazilazi okvir djelovanja Pravobranilaštva jeste pitanje odnosa u pogledu državne imovine, odnosno donošenja zakona o državnoj imovini", rekao je Velić.

Prema njegovim riječima, Pravobranilaštvo je konkretne zahtjeve za knjiženje radilo u okviru svojih nadležnosti.

Kada je riječ o deeksproprijaciji, koju je problematizovao Mirsad Đonlagić iz SBB-a, Velić je rekao da to nije konkretno nadležnost Pravobranilaštva BiH, ali da je Pravobranilaštvo često uključeno u postupke eksproprijacije i deeksproprijacije.

Velić je dodao da se postupak deeksproprijacije vodi po zahtjevu ranijeg vlasnika.

Prethodno je Predstavnički dom obavio raspravu o Prijedlogu zakona o Agenciji za istrage i zaštitu (Sipa) BiH, koji je predložio Savjet ministara BiH.

Učestvujući u raspravi poslanici HDZ BiH Nikola Lovrinivić i DF-a Damir Bećirović ocijenili su da predloženi zakon u amandmanskoj fazi treba da pretrpi izmjene.

"Radi se ili o nespretno ili loše urađenom zakonu", rekao je Bećirović i iznio zamjerku na predloženu odredbu, prema kojoj direktor i zamjenici direktora Sipe mogu biti članovi političkih partija, što je suprotno zakonu o policijskim službenicima BiH.

Najavljujući da će amandmanski djelovati na predloženi zakon, Lovrinović je rekao da bi i predlagač zakona - Savjet ministara u međuvremenu mogao da koriguje svoj prijedlog.

Jedan od razloga za donošenje novog zakona sadržan je u obavezi koju je BiH preuzela u procesu usaglašavanja legislative sa smjernicama i direktivama EU u dijelu koji se odnosi na oblast bezbjednosti, odnosno terorizma.

Sipa je preuzela tu obavezu i ovim propisom se ustanovljava nova organizaciona jedinica koja će biti nadležna za oblast terorizma u skladu sa zakonom.

(Srna)