Nastanak šizofrenije

Upozoravajući nabori na moždanoj kori

13:05, 26.07.2019.
Izvor: novosti.rs
Oblik mozga može da ukaže na nastanak šizofrenije, ustanovila je grupa francuskih naučnika iz Instituta za zdravlje i medicinska istraživanja u Parizu. Nabori na moždanoj kori zapravo su pokazatelji da će se pojaviti jedno od najtežih mentalnih poremećaja kod određene osobe. Ovo je vrlo važno otkriće, jer će u budućnosti moći na osnovu snimaka mozga da se procijene predispozicije za razvoj šizofrenije.

Istraživanje je obavljeno kod pacijenata za koje se znalo da imaju poremećen moždani razvoj. Oni gotovo nikada nisu primali bilo kakvu terapiju, a sada su podvrgnuti specijalnim snimanjima. Na ovaj način dobijeni su trodimenzionalni snimci nabora na mozgu, pri čemu je primjećeno da pacijenti sa manjim neurološkim poremećajima imaju slabije izražene nabore u odnosu na druge pacijente. Ovo saznanje jasno ukazuje na to da su u različitim fazama razvoja mozga već postojali određeni poremećaji.

Iako su razlike male, naučnici vjeruju da će ovo otkriće omogućiti bolje prilagođavanje terapijskih strategija, uzimajući u obzir osobenosti svakog pacijenta. A nova faza u nastavku istraživanja odnosi se, po riječima naučnika, na identifikaciju gena koji utiču na razvoj nervnih ćelija.