Veći zdravstveni rizik

Povišen pritisak - manji mozak u starosti

09:09, 26.08.2019.
Izvor: RTS
Kao što vremenom atrofiraju mišići, tako se i mozak smanjuje tokom godina. Međutim, kod osoba koje pate od visokog pritiska ova pojava je izraženija.

Povišen krvni pritisak u srednjem životnom dobu povezan je sa povećanjem rizika za izraženije smanjenje volumena mozga u starosti.

Tačnije, brže povećanje prosječnih vrijednosti krvnog pritiska zabilježenih između 33. i 53. godine vodi do povećanog rizika za oštećenja krvnih sudova u mozgu ili "mini-moždane udare" poslije 70. godine.

Istraživači Univerzitetskog koledža u Londonu posebno ističu da hipertenzija već u tridesetim godinama života može da ima dugoročne negativne posljedice na mozak, poput pojave lezija na bijeloj moždanoj masi.

Rezultati istraživanja dobijeni su praćenjem zdravstvenih parametara 502 ispitanika od rođenja 1946. godine.

Povišen krvni pritisak u srednjem životnom dobu jedan je od najznačajnih faktora rizika za razvoj demencije i jedan od rijetkih koji možemo da kontrolišemo.

Povišen krvni pritisak je sistemska bolest koja za posljedicu može da ima mnogobrojna oštećenja različitih dijelova tijela.