U BiH stalan porast

Lijekovi za smirenje uzrokuju Alchajmerove bolesti

12:44, 07.06.2018.
Izvor: ATV
Thumbnail
Upotreba lijekova za smirenje prema istraživanju francuskih i kanadskih naučnika može biti jedan od najvećih uzroka Alchajmerove bolesti.

Istraživanje je obuhvatilo 9 hiljada muškaraca i žena gdje je utvrđeno da osobe koje su uzimale lijekove iz ove grupe tri mjeseca ili manje imaju podjednak rizik od demencije kao i oni koji nikada nisu uzimali.

Uzimanje lijekova u periodu od 3 do 6 mjeseci povećava rizik dobijanja Alchajmerove bolesti za 32 odsto,  a uzimanje duže od šest mjeseci povećava isti rizik na 84 odsto.

U obzir se takođe uzima i vrsta lijeka, tako da lijekovi iz grupe diazepama (Valijum, Bensedin) i flurazepama ostavljaju veće šanse za dobijanja Alchajmerove bolesti.
 
Iako u uputstvima na lijekovima jasno stoji da se korištenje ne preporučuje duže od 6 mjeseci i da jedino uz odobrenje doktora može da se nastavi sa istom terapijom, mnogi na svoju ruku nastavljaju upotrebu.

Navedeni lijekovi su dostupni i na tržištu Bosne i Hercegovine a na osnovu podataka Agencije za lijekove građani su samo u 2016. godini za njih izdvojili više od 11 miliona maraka . Podaci takođe govore da je od 2013. godine zabilježen konstantni rast upotrebe benzodiazepina.

Ove probleme pojačava i činjenica da je u prošlogodišnjem istraživanju CIN-a prikazano da je ove lijekove moguće kupiti i bez recepta što je zakonski strogo zabranjeno, a zbog lake dostupnosti veliki broj dilera se bavi preprodajom.