Riječ godine - "Lockdown"

  • 11.11.2020.12:45

Dok su svjetske vlade provele veći dio 2020. godine pokušavajući obuzdati pandemiju korona virusa, Kolinsov riječnik je rječju godine proglasio 'lockdown' (zatvaranje).

Engleski naziv 'lockdown' tvoren je riječi 'lock' - 'zaključati' i 'down'- 'dolje'. Engleska riječ 'lockdown' znači 'zatvaranje, zaključavanje, blokada, izolacija'.

U objašnjenju Kolinsa piše da je riječ, koja se definiše kao "nametanje strogih ograničenja putovanja, socijalne interakcije i pristupa javnim prostorima" odabrana jer predstavlja "iskustvo za milijarde ljudi širom svijeta".

Šest od deset riječi koje su ušle u uži izbor odnosile su se na pandemiju, a među njima su "korona virus", "samoizolacija" i "socijalno distanciranje".

Uredništvo Kolinsa je pojasnilo da je u 2020. riječ 'lockdown' upotrebljena više od 250.000 puta u odnosu na samo 4000 puta prošle godine.

U užem je izboru bila i riječ 'TikToker', koju Collins definše kao "osobu koja redovno dijeli ili se pojavljuje u videozapisima na TikToku", aplikaciji za djeljenje videozapisa.

I riječ 'BLM', skraćenica od "Black Lives Matter" (Crni životi vrijede) našla se u užem izboru. Kolins je definiše kao "pokret koji vodi kampanju protiv rasno motiviranog nasilja i ugnjetavanja".