"Reprogramiranje"

Pojedine ribe mijenjaju pol zbog stresa

17:16, 11.07.2019.
Thumbnail
Pripadnice oko 500 vrsta riba mogu da mijenjaju pol kada odrastu i kada okolnosti to zahtijevaju.

Istraživanjem jedne vrsta tropskih ribica čije ženke mogu da postanu mužjaci, otkriveno je da promjenu pola najvjerovatnije pokreće - stres.

Oni navode da stres utiče da se "isključe" prvobitni ženski geni ribe, a "uključe se" geni za nju novog, muškog pola. Proces zahtijeva potpuno "reprogramiranje genetske informacije" ribe.

Istraživači navode da se promjena pola odvija brzo: ženka mijenja ponašanja za svega nekoliko minuta do nekoliko sati, a za osam do 10 dana sasvim postaje mužjak.

(Nacionalna Geografija)