Stižu posljedice skandala

Ljupki prijete tri godine zatvora zbog prisluškivanja i odavanja tajni

  • 25.09.2020.22:22

Uprkos tome što general Dragiša Simić Simke neće tužiti svoju bivšu ljubavnicu Ljupku Stević zbog toga što ga je neovlašćeno prisluškivala, demolirala mu automobile i javno iznosila detalje iz njegovog privatnog života, država hoće.

Nadležno tužilaštvo po službenoj dužnosti podnijelo je dvije krivične prijave protiv pjevačice, a zaprijećena kazna je do tri godine zatvora.

"Ukoliko su tačni navodi da je privatno lice, u konkretnom slučaju Ljupka Stević, posebnim uređajima prisluškivalo ili snimalo razgovor koji je s trećim licima vodio general Simić, zaprijećena kazna zatvora za ovakvo krivično djelo je od tri mjeseca do tri godine zatvora ili novčana kazna. Ovo djelo se vodi po službenoj dužnosti, odnosno nadležno tužilaštvo je dužno da pokrene krivični postupak i naloži policiji da prikupi potrebna obaveštenja i druge dokaze u vezi sa predmetnim krivičnim djelom. Ukoliko se ustanovi da je stvarno došlo do neovlašćenog prisluškivanja ili snimanja, onda će se dalje nastaviti krivični postupak protiv osobe koja je izvršila krivično djelo, u konkretnom slučaju Ljupke Stević", kaže advokat za Kurir.

Perović dodaje da, kada je u pitanju demoliranje automobila, pjevačica, po svemu sudeći, neće snositi posledice.

"U našem krivičnom zakonodavstvu postoji i krivično djelo iznošenja ličnih i porodičnih prilika, a za ovo djelo se goni po službenoj dužnosti. To predstavlja radnju jednog lica koje iznosi štogod iz ličnog ili porodičnog života nekog drugog lica, što može škoditi njegovoj časti ili ugledu. Zavisno od toga da li je iznošenje ličnih i porodičnih prilika učinjeno usmeno, u razgovoru, ili putem štampe, televizije ili sličnih sredstava, zavisi i visina zaprijećene kazne. Takođe, visina kazne zavisi i od posljedica koje su nastupile za oštećenog, pa može biti u rasponu do šest mjeseci do jedne godine, odnosno do tri godine zatvora. U ovom slučaju, zavisilo bi od oštećenog, odnosno Simića, koji bi u svojoj izjavi naveo kakve su posljedice nastale po njega zbog Ljupkinih riječi izrečenih u javnosti", završava advokat Perović.

Ljupka o posljedicama koje će snositi ne želi da priča, ali ističe da će ih prihvatiti i priznaje da je u prvi mah lagala da nije ona počinila to djelo kako bi dobila manju kaznu.