Nije teško

Djecu treba učiti da budu ljubazna

09:10, 29.08.2019.
Izvor: novosti.rs
Thumbnail
Nije teško biti ljubazan i fin, a to na vrijeme treba da nauče i djeca.

Osnivači kampanje "Kind" (ljubaznost) posljednjih 10 godina održali su predavanja u više od 500 škola u svijetu razgovarajući sa učenicima o važnosti širenja dobrote. Po svemu sudeći, očekivani efekti nisu izostali.

Učesnici ove organizacije istakli su da su u svakoj školi koju su posjetili osjetili trijumf ljubaznosti.

Kada jednom nekoga usmjerite u tom pravcu, dajete mu resurs da poželi da stvori sigurniju i prijatniju amtosferu među djecom. Gotovo svi đaci rekli su da sebe "tjeraju" da budu ljubazni prema drugima poslije susreta sa ljudima iz kampanje "Kind". 

Mališani su istakli i da ne žele da učestvuju u ogovaranju i maltretiranju vršnjaka. Stručnjaci upozoravaju da bi eventualno takvo ponašanje moglo imati negativne fizičke i emotivne posljedice ne samo po žrtvu već i po izvršioca "agresije".