Nauka upozorava

Djeca trebaju biti više fizički aktivna

  • 31.03.2021.20:26

Stručnjaci upozoravaju da se u danas djeca znatno manje kreću pa se od najranije dobi uče sjedilačkom, nezdravom životu.

Istraživači u Škotskoj pratili su kretanje 78 trogodišnjaka, tako da su im na remen oko struka pričvrstili monitor veličine kutije za šibice koji su djeca nosila sedam dana. Pokazalo se da su ona u prosjeku bila aktivna samo 20 minuta dnevno, što je znatno manje od preporuke pedijatara koji zahtijevaju aktivnost u trajanju od jednog sata.

Objavljeno je da je od 800 ispitanih majki samo 26 posto odgovorilo da se njihova djeca svakog dana igraju izvan kuće. Smanjena aktivnost u dječjoj dobi uzrok je pretilosti, pa su onda takva djeca najčešće pretila i u odrasloj dobi. Stručnjaci preporučuju da djecu treba poticati na fizičku aktivnost već od najranije dobi.