Izum beogradskih studenata

Senzor pomaže vozačima da ostanu budni

09:27, 05.05.2019.
Izvor: novosti.rs
Thumbnail
Saobraćajne nezgode izazvane tako što je vozača uhvatio san u budućnosti će moći potpuno da se izbjegnu. "Pametni" automobil prepoznaće kada osoba za volanom počne sporije da diše i da kunja. Čim specijalni senzor detektuje ovakvo ponašanje, vozač će dobiti zvučno upozorenje.

Sve to omogućila je inovacija beogradske kompanije "Novelik", čiji zaposleni su, zajedno sa studentima i profesorima na Elektrotehničkom fakultetu, uz finansijsku pomoć Fonda za inovacionu djelatnost, razvili senzor za detekciju prisustva živih bića, odnosno prepoznavanje rada srca, disanja i pokreta kod ljudi i životinja. Glavna primjena je upravo u posmatranju vozača i putnika unutar automobila.

Takozvane "pametne" kabine budućih vozila će putem radara nadzirati unutrašnjosti auta kako bi osigurale bezbjednost praćenjem stanja putnika. Time što će prepoznavati trenutno zdravstveno stanje ili umor vozača, obezbjediće sigurniju vožnju.

Radari, generalno, funkcionišu pomoću elektromagnetnih talasa koje šalju brzinom svetlosti i koji se odbijaju od objekte u okolini. Tako detektuju udaljenost, kretanje i brzinu tih objekata. Na njihov rad ne utiču vremenski uslovi niti svjetlost, kao ni direktni kontakt sa predmetom, što im daje prednost u odnosu na laser, kameru ili ultrazvuk.

"Radar detektuje "život" tako što prati kretanje živih bića, ili tako što nam daje informaciju o ritmu disanja i rada srca putnika u vozilu. Ako pratimo disanje vozača kroz vreme, dobijamo informaciju da li se udisaji usporavaju, što je signal da mu se spava," kažu iz ove kompanije.  

Kroz ovaj projekat napravljen je senzor koji detektuje prisustvo osobe na sjedištu, nazvan Cabin Sense. Radar prepoznaje da li je na suvozačevom sedištu živo biće ili torba, što senzori koji se trenutno primenjuju u auto-industriji ne mogu. Uz pomoć njega dobijamo i informaciju da li smo, na primjer, zaboravili psa u vozilu.

"Senzori koji postoje u današnjim vozilima nisu napravljeni tako da razlikuju živa bića od predmeta, te tako automobil šalje zvučno upozorenje da se suvozač veže, iako je na tom sjedištu samo torba," dodaju iz beogradske kompanije.

Smatra se da će od 2022. godine posmatranje prisustva živih bića u kabini biti obavezno na nekim tržištima, sa posebnim fokusom na bebe ostavljene u vozilima nakon gašenja motora. Nekoliko vodećih kompanija iz automobilske industrije već procjenjuje korisnost modula Cabin Sense, a jedna od njih je 2018. počela pilot-projekat na razvoju ovog proizvoda.

Iako se ova vrsta radara izrađuje za auto-industriju i transport, on takođe može biti upotrijebljen i za druge uslužne sektore. Recimo, ovaj senzor se može koristiti u objektima za razonodu, poput bioskopa i pozorišta. Osim toga, senzor pruža mogućnost korišćenja za kreiranje "pametnog" namještaja u modernim poslovnim okruženjima.